Publikacije i brošure

Irena Cajner Mraović,
Vladimir Faber,
Goran Volarević
Strategija djelovanja Policija u zajednici

MUP RH, Policijska akademija, 2003.

ISBN 953-161-150-5
Pregled knjige u pdf formatu (Strategija.pdf)*
 
Vladimir Faber,
Irena Cajner Mraović
Reforma operativno-preventivnog rada policije u odori. Pilot-projekt.

MUP RH, Policijska akademija, 2003.

ISBN 953-161-151-3

Pregled knjige u pdf formatu (ReformaOPR.pdf)*
 
MUP RH, OSCE
Prevencija kriminaliteta u EU

ISBN 953-161-184-X

Pregled knjige u pdf formatu (Prevencija-kriminaliteta.pdf)*
 
MUP RH, HHO
Policija i građani

ISBN 953-6691-12-8

Pregled knjige u pdf formatu (Policija i gradjani.pdf)*