Poslovi s oružjem


Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN 94/18, 42/20)

 
 • Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružju predanom Ministarstvu unutarnjih poslova (NN   49/08)
 • Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje vatrenog oružja (NN  36/20)
 • Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja (NN   36/20)
 • Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (NN  102/19)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde o primitku oružja i streljiva radi prijevoza (NN   22/95)
 • Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom Ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju (NN 149/14, 35/18)


Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN  70/17141/20)

 
 • Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava (NN 42/18
 • Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake (NN 54/18, 70/21)
 • Pravilnik o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava (NN 54/18, 27/21)
 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke osobe ovlaštene za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja (NN 48/21)
 • Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za prijavu oružja za ispaljivanje slijepog streljiva ili izvođenje glasnog pucanja (NN 81/21
 • Pravilnik o civilnim strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja te prostorima za ispitivanje oružja i streljiva (NN 86/21
 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o oružju i napravama pravnih osoba, obrtnika i udruga (NN 86/21
 • Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca o prodaji ili pokušaju transakcije streljiva, sastavnih dijelova streljiva  i oružja koja se opravdano smatra sumnjivom (NN 96/21
 • Pravilnik o sadržaju plana miniranja i izvješća o miniranju (NN 103/21
 • Pravilnik o dokumentu za transfer eksplozivnih tvari unutar Europske unije (NN 121/21
 • Pravilnik o sadržaju općeg ili drugog akta iz područja eksplozivnih tvari, proizvodnje i prometa oružja te vođenja civilnih strelišta (NN 136/21
 • Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN 139/21
 • Pravilnik o izgledu dozvole i visini naknade za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje (NN 139/21
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN  146/05119/0755/13
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN  26/0941/0966/10
 • Pravilnik o uvjetima i načinu proizvodnje eksplozivnih tvari (NN  55/09
 • Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima (NN  110/09157/09, 47/15)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca dozvole za izvođenje javnih vatrometa (NN  27/1031/10 – ispr.) 
 • Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu  podjelu (NN  34/10124/13150/13
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN  134/0897/10
 • Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/0869/12)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN 130/12)