Poslovi vezani uz vozila i vozače

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10– Odluka USRH, 74/11,80/13 i 158/13 – Odluka USRH, 92/1464/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22)

 • Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (NN 141/11 i 151/13)
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola, predavača, instruktora vožnje, ovlaštenih ispitivača i ovlaštenih nadzornika (NN  148/08)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika (NN  155/08)
 • Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola (NN  117/12)
 • Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (NN  124/12, 129/12 – ispravak, 146/12,151/13 i 160/13- ispravak),
 • Pravilnik o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli (NN  141/11)
 • Pravilnik o vozačkim dozvolama (NN br.  2/19 te 102/20)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za početak osposobljavanja i uvjetima za upravljanje motornim vozilima C1 i C kategorije učenika koji se obrazuju za zanimanje vozač motornog vozila u redovitom srednjoškolskom obrazovanju (NN  151/08)
 • Pravilnik o sastavu i načinu rada Povjerenstva za polaganje vozačkog ispita učenika koji se obrazuju za zanimanje vozač motornog vozila u redovitom srednjoškolskom obrazovnom programu (NN 151/08)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licenci) (NN  155/08)
 • Pravilnik o programu, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila (NN 156/08)
 • Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (NN  148/08, 36/10, 52/13, 111/14 i 122/14)
 • Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila (NN  129/09 i 22/13)
 • Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (NN  151/08, 89/10, 104/10, 83/13 i 52/15)
 • Pravilnik o programu, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila (NN  156/08)
 • Program ispita za nadzornika tehničke ispravnosti vozila (NN  141/08)
 • Rješenje o određivanju ispitnih centara za provedbu vozačkih ispita (NN  118/12)
 • Program vozačkog ispita (NN  5/05, 108/09, 141/11,83/13 i 151/13)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica (NN  31/11 i 81/13)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena dozvola i dopuštenja (licenci) (NN  139/08)
 • Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita (NN  141/11 i 151/13)
 • Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (NN 122/14)
 • Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN  148/08)
 • Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN  155/08)
 • Pravilnik o odori službenika jedinice lokalne samouprave koji obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom (NN  139/08)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila (NN 134/08)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kad te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika (NN  143/08, 105/09, 52/10 i 53/12)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena obuke i ispita za polaznike Tečaj prometnih redara odnosno službenika jedinica lokalne samouprave (NN  55/09)
 • Pravilnik o starodobnim vozilima (oldtimerima) (NN  58/09)