Šport i nasilje


Ako želimo živjeti u društvu čiji će navijači na športskim natjecanjima navijati, a ne razbijati i divljati, pravi je trenutak za osvješćivanje ovog sve većeg problema, koji to nikada nije trebao ni postati...  

Hvatanje u koštac s problemom raznih vrsta nasilja u zajednici nije samo posao mjerodavnih tijela, već društva uopće. Rješavanje toga problema zahtijeva obimne zakonske, kulturne, ekonomske i ine društvene promjene i inicijative.

Upravo na takav sveobuhvatan način treba pristupiti i rješavanju jedne od (dugo) gorućih vrsta nasilja - nasilju na športskim natjecanjima, poglavito nogometnim. Ta vrsta nasilja vjerno oslikava stanje duha nacije i svakim danom «mutira» u neke nove oblike. Stoga i «športsko nasilje» zahtijeva razne preventivne mjere, koje se ostvaruju suradnjom stručnjaka iz raznih područja – pravosuđa, policije, školstva i športa – kao i suradnjom športskih klubova, navijačkih udruga, lokalne uprave i samouprave te angažmanom javnih ličnosti radi motiviranja, odnosno, senzibiliziranja cjelokupnog građanstva.

Budući da je jedan od sastavnih dijelova športa i navijanje, koje ponekad završi i huliganskim neredima, još 2007. godine prepoznata je potreba da se djeci i mladima, budućim športašima i navijačima, na prigodan način ukaže na nešportsko i društveno neprihvatljivo ponašanje na športskim natjecanjima te da ih se počne sustavno educirati o toj problematici.

Upravo zato, kako bi se što učinkovitije suprotstavilo tom problemu, Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno, policijski službenici Odsjeka za sprečavanje nereda na športskim natjecanjima u Odjelu za javni red Uprave policije Ravnateljstva policije, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskim školskim športskim savezom i Agencijom za odgoj i obrazovanje provode čitav niz mjera i edukacija učenika osnovnih i srednjih škola, ali i prosvjetnih djelatnika (nastavnika, psihologa i pedagoga) te policijskih službenika u borbi protiv nasilja u športu.

Tako je u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog nogometnog saveza 11. srpnja 2007. godine u Hrvatskom novinarskom domu u Zagrebu održan  okrugli stol na temu: „Huliganstvo i sport“. Tom je prigodom pokrenuta i suradnja sa športskim mjesečnikom za mlade „Sport Junior“, koji je sadržajno i koncepcijski prilagođen učenicima osnovnih i srednjih škola, njihovim roditeljima, športskim klubovima i nastavnicima. Cilj je časopisa "Sport Junior " popularizacija i promicanje športa kao nositelja pozitivnih vrijednosti, informiranje mladih o važnosti bavljenja športom za kvalitetan psihofizički razvoj, skretanje pozornosti učenika i njihovih roditelja na ulogu športa u prevenciji ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja mladih. Mišljenje i preporuku za izdavanje mjesečnika dali su stručnjaci iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Gradskog ureda Grada Zagreba za odgoj i obrazovanje te Hrvatskog olimpijskog odbora.

Na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova, a u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11) mjesečnik „Sport Junior“ izradio je edukativni plakat „Stop nasilju na sportskim natjecanjima“, koji je uz sufinanciranje MUP-a tiskan u 11 tisuća primjeraka. Čak oko 830 osnovnih škola diljem Hrvatske dobilo je po deset plakata koji su postavljeni na prigodnim mjestima u centralnim i područnim osnovnim školama s ciljem educiranja djece od prvog do osmog razreda.