Nasilje nad djecom

 
 

Zakonska podloga

Zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj propisana su određena kaznena djela u cilju pružanja odgovarajuće zaštite djeci od nedozvoljenih ponašanja kojima se zadire u njihov tjelesni integritet, zdravlje, nesmetani seksualni razvoj, sferu odgoja i harmoničnog razvoja ličnosti. Zaštita koja se pruža djeci od takvih ponašanja odraslih osoba naziva se kazneno pravna zaštita djece. Sukladno čl. 87. st. 7. dijete je osoba koja nije navršila 18. godina života.
Ukoliko policija raspolaže saznanjima da je počinjeno kazneno djelo na štetu djeteta, u postupanje se uključuju specijalizirani policijski službenici za mladež, a osobito u slučaju sumnje na činjenje navedenih kaznenih djela, predviđenih u članku 113. Zakona o sudovima za mladež: 

Iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.):

 • kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (Glava XIV.)
 • kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži (Glava XVI.)
 • teško ubojstvo (članak 91.)
 • čedomorstvo (članak 93.)
 • sudjelovanje u samoubojstvu (članku 96.)
 • protupravno oduzimanje slobode (članak 124.)
 • otmica (članak 125.)
 • zlostavljanje u obavljanju službe ili javne ovlasti (članak 127.)
 • trgovanje ljudima i ropstvo (članak 175.)
 • međunarodna prostitucija (članak 178.)
 • prenošenje spolne bolesti (članak 239.)
 • nasilničko ponašanje (članak 331.).

Iz Kaznenog zakona (NN 125/11.)

 • kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.)
 • kaznena djela protiv spolne slobode (Glava XVI.)
 • kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (Glava XVII.)
 • kaznena djela protiv braka, obitelji i djece (Glava XVIII.)
 • mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (članak 104.)
 • ropstvo (članak 105.)
 • trgovanje ljudima (članak 106.)
 • protupravno oduzimanje slobode (članak 136.)
 • otmica (članak 137.)
 • širenje i prenošenje zarazne bolesti (članak 180.).

Kome se obratiti za pomoć