Primjena odredbe o propuštanju roditeljske skrbi i zabrani noćnih izlazaka djeci mlađoj od 16 godina

Postupak policije:
 • zapažanje maloljetne osobe na javnom mjestu u vremenu od 23 do 5 sati
 • ukoliko se utvrdi da se radi o osobi mlađoj od 16 godina bez pratnje roditelja, dovodi ju se u prostor policije
 • pozivanje roditelja u prostor policije radi preuzimanja djeteta
 • policijski službenik upozorava roditelja o njegovim propustima
 • policijski službenik upoznaje roditelja da buduće propuštanje skrbi može dovesti do kaznene odgovornosti zbog zanemarivanja roditeljske dužnosti
 • ukoliko roditelj odbije pristupiti u policijski prostor radi preuzimanja djeteta, dijete će preuzeti socijalni radnik
 • policija o svakom slučaju kršenja čl. 93. Obiteljskog zakona obavještava centar za socijalnu skrb
 • roditelju koji ne skrbi o (štetnom) druženju djeteta ili njegovim noćnim izlascima, centar za socijalnu skrb može sukladno Obiteljskom zakonu izreći neku od mjera za zaštitu dobrobiti djeteta:
  • mjera upozorenja na pogreške i propuste u skrbi i odgoju djeteta
  • mjera nadzora roditeljske skrbi
  • mjera oduzimanje prava roditelju da živi sa svojom djecom i odgaja ih.

Dobro je znati

čl. 93. Obiteljskog zakona:
  • roditelji radi dobrobiti svog maloljetnog djeteta, sukladno s njegovom dobi i zrelosti, imaju pravo i dužnost nadzirati ga u njegovom druženju s drugim osobama
  • roditelji imaju pravo i dužnost djetetu mlađem od 16 godina zabraniti noćne izlaske bez njihove pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenje
  • noćnim izlaskom smatra se vrijeme od 23 do 5 sati
 • svrha nije "policijski sat" prema osobama mlađim od 16 godina, već pomoć i podrška roditeljima u ispunjavanju obveza odgoja djece
 • roditelj uvijek mora znati s kime se njegovo dijete druži i kako provodi slobodno vrijeme
 • radi nepoštivanja ove odredbe roditelji mogu prekršajno i kazneno odgovarati.