18. studeni - Treći Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja

Slika /end/palkat02.jpg
Trećim Europskim danom zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja nastavljaju se aktivnosti vezane uz odluku Odbora ministara Vijeća Europe o pokretanju kampanje zaustavljanja seksualnog nasilja nad djecom „Jedno od pet“ (engl. One in five). Taj dan obilježava se 18. studenog, a u javnosti je kampanja prepoznatljiva kao „Kiko i ruka“ u sklopu koje je nastao edukativni crtić i slikovnica „Kiko i ruka“ koji naglašava zabranu bilo kakvog dodirivanja donjeg rublja djece.

Ove godine ciljevi kampanje su podizanje svijesti javnosti o potrebi preveniranja seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece te javne diskusije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja kao i potrebi prevencije i suzbijanja stigmatizacije žrtava. Konvencija o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja, poznatija kao Lanzarote konvencija, zahtjeva kriminalizaciju svih oblika spolnih delikata na štetu djece, a Republika Hrvatska je jedna od 42 zemlje koja je Konvenciju potpisala i ratificirala. Ovogodišnji cilj kampanje je motivirati i druge zemlje da pristupe potpisivanju i ratifikaciji Konvencije. 

Na stranicama Vijeća Europe nalaze se kratki filmovi i drugi materijali namijenjeni djeci, roditeljima ali profesionalcima koji rade s djecom. Kratki filmovi namijenjeni djeci različitih dobnih skupina na djeci prepoznatljiv način ilustriraju različite oblike nasilja i načine na koji se djeca mogu zaštiti. Tako je Vijeće Europe na svojim mrežnim stranicama objavilo i video namijenjen djeci kojim ih se upoznaje sa seksualnim nasiljem.


U slučajevima spolnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, uključujući i zlouporabe djece putem suvremenih tehnologija i interneta postupaju posebno educirani policijski službenici za mladež koji  s posebnim obzirom postupaju prema djeci žrtvama i kojima se građani mogu s povjerenjem obratiti.

U cilju zaštite mladih osoba od sve prisutnijih zlouporaba putem interneta najvažnije je osvještavanje djece o rizicima internetskih i drugih on-line komunikacija kako bi sama djeca samozaštitnim ponašanjem onemogućila počinitelje u njihovim pokušajima i namjerama seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja.