Sobe prilagođene za razgovor s djecom

U cilju sprečavanja dodatne viktimizacije kao i suzbijanja seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece te postizanja standarda zemalja članica Europske unije i standarda propisanih Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, Ministarstvo unutarnjih poslova RH poduzelo je određene aktivnosti kako bi se omogućilo da se razgovori s djecom žrtvama kaznenih djela, prvenstveno žrtvama seksualnih kaznenih djela, obavljaju u posebno prilagođenim i uređenim prostorijama.

Ministarstvo unutarnjih poslova za sada je osiguralo i opremilo 15 policijskih prostorija u većim hrvatskim gradovima u kojima bi se trebali obavljati obavijesni razgovori s djecom i maloljetnicima žrtvama kaznenih djela.