Postupanje policije u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece

Postupak policije:
 • saznanje o događaju (prijava građana, škole, vrtića, liječnika, socijalnog radnika i dr.)
 • provjera istinitosti prijave
 • obavljanje  razgovora s djetetom na čiju štetu je počinjeno kazneno djelo (u nazočnosti roditelja ili skrbnika)
 • obavljanje razgovora s osobama koje imaju saznanja o događaju, a to mogu biti sljedeće osobe: članovi obitelji, rođaci, susjedi, prijatelji, škola, liječnik, socijalni radnik i dr.
 • pronalaženje tragova o izvršenom kaznenom djelu, a moguće ih je pronaći na žrtvi, počinitelju, njihovoj odjeći i obući, na predmetima kojima je izvršeno kazneno djelo te na mjestu događaja
 • kriminalističko istraživanje nad počiniteljem
 • podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetniku za mladež, a uz ispunjene zakonske uvjete i privođenje osumnjičenika pritvorskom nadzorniku
 • obavještavanje nadležnog centra socijalne skrbi radi poduzimanja mjera obiteljsko pravne zaštite.

Dobro je znati:

Svatko je dužan prijaviti kažnjivu radnju počinjenu na štetu djeteta ili maloljetne osobe (članak 204. Zakona o kaznenom postupku i članak 302. Kaznenog zakona)
 • učinkovitost policije ovisi o proteku vremena od saznanja o kaznenom djelu pa je stoga potrebno žurno obavijestiti policiju o svakom saznanju o neprihvatljivom ponašanju na štetu djece i maloljetnih osoba
 • po saznanju da se dogodilo kazneno djelo na štetu djeteta ili maloljetne osobe ne dirati predmete kojima je izvršeno kazneno djelo i ne kretati se po mjestu događaja jer se tako mogu uništiti tragovi i dokazi protiv počinitelja
 • ukoliko je dijete fizički ili seksualno zlostavljano odvedite ga liječniku radi pružanja zdravstvene pomoći i evidentiranja povreda
 • roditelj čini prekršaj protiv javnog reda i mira ukoliko njegovo dijete koje nije navršilo 14 godina života počini prekršaj, koje je posljedica propusta u odgoju i nadzoru ili ukoliko ga potiče na činjenje prekršaja
 • roditelj, posvojitelj, skrbnik ili druga osoba koja grubo zanemaruje svoje dužnosti podizanja, odgoja i obrazovanja djeteta čini kazneno djelo (članak 177. stavak 2. Kaznenog zakona)
 • tko zlostavi dijete ili ga prisili na pretjerani rad ili rad koji ne odgovara njegovoj životnoj dobi, na prosjačenje ili ga navodi na drugo ponašanje koje je štetno za njegov razvoj ili na drugi način grubo povrijedi djetetova prava, čini kazneno djelo (članak 177. stavak 2. Kaznenog zakona)
 • ako se zbog kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka dijete odalo prosjačenju, prostituciji ili drugim oblicima društveno neprihvatljivog ponašanja, ili je prouzročena teška tjelesna ozljeda djeteta, počinitelj  čini kazneno djelo (članak 177. stavak 3. Kaznenog zakona).