MUP-ove aktivnosti

U cilju identifikacije žrtava trgovanja ljudima te pružanja pomoći i zaštite, Ministarstvo unutarnjih poslova RH je u svim dosad detektiranim slučajevima trgovanja ljudima primijenilo nacionalnim programom usvojenu proceduru postupanja, a što podrazumijeva ponajprije iniciranje pomoći i zaštite žrtvama trgovanja ljudima u suradnji s nadležnim ministarstvima te nevladinim i organizacijama civilnog društva, prije svega s "Hrvatskim Crvenim križem", a potom i NVO "Organizacijom za integritet i prosperitet Split", NVO "Rosa" i drugi. S tim u vezi, kao što je već navedeno, pri Nacionalnom odboru za suzbijanje trgovanja ljudima, osnovan je uži Operativni tim, u čijem se sastavu nalaze i predstavnici MUP-a RH, a koji su dužni biti pripravni za koordinaciju poduzimanja konkretnih aktivnosti prilikom svakog pojedinog slučaja identifikacije žrtava trgovanja ljudima te pružanja pomoći i zaštite. Također, u svim policijskim upravama u RH (20 policijskih uprava) određeni su policijski službenici koji se bave suzbijanjem problematike trgovanja ljudima i koji, u svakom pojedinom slučaju, neposredno sudjeluju u identifikaciji žrtava i otkrivanju počinitelja ovog oblika organiziranog kriminaliteta. U svim slučajevima kada je žrtva trgovanja ljudima dijete ili maloljetna osoba, u cilju žurnog iniciranja pomoći i zaštite, angažiraju se i policijski službenici za maloljetničku delinkvenciju. Pored navedenih policijskih službenika kriminalističke policije, po posebnom programu provedena je edukacija za policijske službenike granične policije, koji aktivno sudjeluju u otkrivanju ovih kaznenih djela, odnosno žrtava trgovanja ljudima te njihovom sigurnom povratku, kada je riječ o stranim državljanima. 

Temeljem dostavljenih podataka zaprimljenih putem SOS telefonskog broja 0800 7799, MUP RH je do sada postupao prema više od 100 zaprimljenih dojava, što je u konačnici rezultiralo otkrivanjem i prijavljivanjem kaznenih djela "Trgovanje ljudima i ropstvo" te identifikacijom žrtava trgovanja ljudima, kojima je pružena adekvatna pomoć i zaštita. Osim toga, otkrivena su i prijavljena i druga srodna kaznena djela, kao što su "Međunarodna prostitucija", "Podvođenje", "Prijevara", "Zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe" i "Odavanje službene tajne", te prekršaji iz domene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Međusobni odnos u radu SOS linije MUP RH, Ured za ljudska prava i Centar za žene žrtve rata „Rosa“ iz Zagreba regulirali su Sporazumom o suradnji koji je potpisan 20. siječnja 2010. godine.

U vezi razvijanja međunarodne suradnje, MUP je u kontinuitetu ostvarivao međunarodnu policijsku suradnju s INTERPOL-om, EUROPOL-om i SELEC Centrom  kroz radne skupine za suzbijanje krijumčarenja osoba i trgovanja ljudima, a s ciljem što učinkovitije razmjene informacija te jačanja policijske međunarodne i regionalne suradnje temeljem bilateralnih ugovora.