MUP-ove aktivnosti

U cilju identifikacije žrtava trgovanja ljudima te pružanja pomoći i zaštite, Ministarstvo unutarnjih poslova RH je u svim dosad detektiranim slučajevima trgovanja ljudima primijenilo nacionalnim programom usvojenu proceduru postupanja, a što podrazumijeva ponajprije iniciranje pomoći i zaštite žrtvama trgovanja ljudima u suradnji s nadležnim ministarstvima te nevladinim organizacijama, prije svega s Hrvatskim Crvenim križem, a potom i NVO  "Rosa" i drugima. S tim u vezi, kao što je već navedeno, pri Nacionalnom odboru za suzbijanje trgovanja ljudima Vlade RH, osnovan je uži Operativni tim, u čijem se sastavu nalaze i predstavnici MUP-a RH, a koji su dužni biti pripravni za koordinaciju poduzimanja konkretnih aktivnosti prilikom svakog pojedinog slučaja identifikacije žrtava trgovanja ljudima te pružanja pomoći i zaštite. Također, u svim policijskim upravama u RH (20 policijskih uprava) te u 4 regionalnim Službama za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta PNUSKOK-a (Zagreb,Osijek, Split i Rijeka) određeni su policijski službenici koji se bave suzbijanjem problematike trgovanja ljudima i koji, u svakom pojedinom slučaju, neposredno sudjeluju u identifikaciji žrtava i otkrivanju počinitelja ovog oblika organiziranog kriminaliteta. U svim slučajevima kada je žrtva trgovanja ljudima dijete ili maloljetna osoba, u cilju žurnog iniciranja pomoći i zaštite, angažiraju se i policijski službenici za mladež i istražitelji za mladež. Pored navedenih policijskih službenika kriminalističke policije, po posebnom programu provedena je edukacija za policijske službenike granične policije koji aktivno sudjeluju u otkrivanju ovih kaznenih djela, odnosno žrtava trgovanja ljudima te njihovom dobrovoljnom i sigurnom povratku, kada je riječ o žrtvama - stranim državljanima.

Policijski službenici otkrili su i prijavili i druga srodna ili slična kaznena djela  kroz koja je moguće identificirati žrtve trgovanja ljudima, kao što su „Ropstvo“, "Prostitucija", „Silovanje“, „Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u  Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske Unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma“, „Protupravno oduzimanje slobode“, „Otmica“, „Iznuda“, „Prijetnja“, „Teška tjelesna ozljeda“, „Spolni odnošaj bez pristanka“, „Omogućavanje trošenja droga“, „Protuzakonito zapošljavanje“, „Krađa“, „Teška krađa“, „Prijevara“, „Prisila na sklapanje braka“, „Spolna zlouporaba djeteta mlađeg od petnaest godina“, „Spolna zlouporaba djeteta starijeg od petnaest godina“, „Podvođenje djeteta“, „Iskorištavanje djece za pornografiju“, „Mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba“, „Iskorištavanje djece za pornografske predstave“, „Povreda djetetovih prava“, „Omogućavanje izvanbračnog života s djetetom“, „Tjelesna ozljeda“ i dr. druga kaznena djela, kao i prekršaje iz domene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Temeljem dostavljenih podataka zaprimljenih putem SOS telefonskog broja 0800 7799, MUP RH je do sada postupao temeljem više desetaka zaprimljenih dojava od kojih su neke u konačnici rezultirale otkrivanjem i prijavljivanjem kaznenih djela povezanim s trgovanjem ljudima te identifikacijom žrtava kojima je pružena adekvatna pomoć i zaštita. Međusobni odnos u radu SOS linije, MUP RH, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i Centar za žene žrtve rata „Rosa“ iz Zagreba regulirali su Sporazumom o suradnji koji je potpisan 20. siječnja 2010. godine.

U vezi razvijanja međunarodne suradnje, MUP je u kontinuitetu ostvarivao međunarodnu policijsku suradnju s INTERPOL-om i EUROPOL-om kroz radne skupine za suzbijanje krijumčarenja osoba i trgovanja ljudima, a s ciljem što učinkovitije razmjene informacija te jačanja policijske međunarodne i regionalne suradnje temeljem bilateralnih ugovora.