Postoji li trgovanje ljudima i u Hrvatskoj?

Slika /slike/Trgovanje/broj_zrtava01.jpg
Slika prikazuje grafički prikaz broja identificiranih žrtvi u Hrvatskoj
 
 • 2012. - 11 žrtava trgovanja ljudima
 • 2011. - 14 žrtava trgovanja ljudima
 • 2010. - 7 žrtava trgovanja ljudima
 • 2009. - 8 žrtava trgovanja ljudima
 • 2008. - 7 (+2)* žrtava trgovanja ljudima
 • 2007. - 15 žrtava trgovanja ljudima
 • 2006. -13 žrtava trgovanja ljudima
 • 2005. - 6 žrtava trgovanja ljudima
 • 2004. - 19 žrtava trgovanja ljudima
 • 2003. - 8 žrtava trgovanja ljudima
 • 2002. - 8 žrtava trgovanja ljudima.

* 2 iste žrtve su eksploatirane u više kaznenih djela
 
Trgovanje ljudima zahvaćalo je u proteklom razdoblju Republiku Hrvatsku isključivo kao tranzitnu zemlju, no tijekom 2011. godine uočena je promjena tog trenda te se Republika Hrvatska sve više pojavljuje kao zemlja porijekla te krajnjeg odredišta žrtava trgovanja ljudima. S obzirom na međunarodni karakter ovog fenomena, činjenica je da je Republika Hrvatska, prije svega, uz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju i dalje važan tranzitni pravac, kojim se koriste krijumčari osoba, opojnih droga, oružja, pa tako i trgovci ljudima.  

Analizom otkrivenih i prijavljenih kaznenih djela trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj može se zaključiti da ovaj pojavni oblik kriminaliteta najčešće podrazumijeva trgovanje osobama ženskog spola, mlađe životne dobi (od 11 do 30 godina), s ciljem seksualnog iskorištavanja, a karakterizira ga specifična dinamika počinjenja djela te transnacionalni karakter počinjenja djela.

Tijekom 2008. i 2009. godine evidentirano je povećanje broja radne eksploatacije mlađih muškaraca, koji su bili eksploatirani na seoskim imanjima, u obrtima u vlasništvu počinitelja i slično, a koji trend se nastavlja i tijekom 2011. godine.  

Isto tako, analizom svih dosadašnjih otkrivenih slučajeva trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj uočeni su najčešći pravci kretanja trgovaca ljudima:
 • Ukrajina – Srbija  – Bosna i Hercegovina – Hrvatska
 • Moldavija – Srbija  – Bosna i Hercegovina – Hrvatska
 • Srbija - Hrvatska
 • Bosna i Hercegovina - Hrvatska
 • Hrvatska - Slovenija - Austrija - Švicarska
 • Hrvatska - Slovenija - Italija - Francuska - Španjolska.

Identificirane žrtve u Republici Hrvatskoj uglavnom su državljani Srbije, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Rumunjske, Moldavije i Albanije, ali u znatnoj mjeri i državljani Hrvatske, što posebno dolazi do izražaja u 2011. godini.
Ukupan broj žrtava po državljanstvu:
 
Svim identificiranim žrtvama trgovanja ljudima Ministarstvo unutarnjih poslova je putem nadležnih ministarstava, Hrvatskog Crvenog križai drugih nevladinih organizacija iniciralo pružanje adekvatne pomoći i zaštite, odnosno reguliranje statusa boravka u Republici te siguran povratak ukoliko je identificirana žrtva strani državljanin.

Uočeno je da su počinitelji ove vrste kaznenog djela nad žrtvama uspostavili određeni kontrolni mehanizam, odnosno jezično i socijalno su ih izolirali, oduzimali osobne dokumente ili osigurali korištenje krivotvorenih, koristili se brutalnošću, kontinuiranim nasiljem, fizičkim i psihičkim zlostavljanjem, prisiljavali ih na konzumaciju opojnih droga, kako bi ih doveli u stanje potpune nemoći.

Često u tranzitnoj fazi ni sama žrtva nije svjesna što će joj se dogoditi u zemlji odredišta jer tranzitni stadij u procesu trgovanja ljudima obično još ne sadržava elemente iskorištavanja (radnog, seksualnog i drugo) same žrtve, već njezinu spremnost i izraženu volju za nastavkom putovanja u jednu od zemalja zapadne Europe.

U otkrivenim slučajevima, gdje se Hrvatska pojavljuje kao zemlja izvorišta žrtava trgovanja ljudima identificirani su pravci kretanja prema zemljama zapadne Europe, odnosno u Španjolsku, Švicarsku, Italiju i Austriju.  

S ciljem suprotstavljanja i suzbijanja ovog oblika organiziranog kriminala s međunarodnim obilježjem, Ministarstvo unutarnjih poslova je u okviru međunarodne policijske suradnje od 2002. godine intenziviralo aktivnosti s Interpolom, Europolom i SELEC Centrom. Suradnja je posebno izražena  prilikom provođenja međunarodnih policijskih operativnih akcija i u okviru realizacije ciljanih projekata osmišljenih na tematske okosnice trgovanja ljudima. 

Službenici Ministarstva unutarnjih poslova prilikom neposrednog identificiranja žrtava poduzimaju sve kako bi pronašli počinitelje kaznenog djela trgovanja ljudima, kao i osobe nad kojima je to kazneno djelo izvršeno, bilo da su zatečene u ilegalnoj migraciji, prisilnoj prostituciji ili drugim oblicima seksualnog ili nekog drugog iskorištavanja, i tretiraju ih isključivo kao žrtve i odmah im nastoje osigurati pružanje pomoći i zaštite.