Migracije i azil

Republika Hrvatska se na političkom i operativnom planu snažno zalaže za sveobuhvatni europski odgovor na aktualnu migracijsku krizu temeljen na humanosti, odgovornosti i solidarnosti, kao i za jačanje suradnje svih država s naglaskom na suradnji, razmjeni informacija između država na pojedinim migrantskim pravcima i sigurnosnim aspektima ovog pitanja. Zajedničkim minimalnim standardima i postupcima za zahtjeve za azil cilj je jamčiti visoku razinu zaštite onima kojima je ona potrebna, a istovremeno osigurati da se nacionalni sustavi azila ne zloupotrebljavaju. Države članice Europske unije rade na razvoju usklađene imigracijske politike Europske unije prema kojoj bi se iskoristile mogućnosti koje pruža zakonita imigracija, a istovremeno rješavali problemi nezakonitog useljavanja.

Od samih početaka migracijske krize Republika Hrvatska je pokazala spremnost suočiti se sa svim njezinim izazovima i pritiscima. Republika Hrvatska kao članica Europske unije je preuzela obvezu sudjelovanja u postupku premještanja osoba kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita iz država članica s najvećim brojem izbjeglica u druge države članice Europske unije, kao i preseljenja istih iz Turske.

Vlada Republike Hrvatske je 16. srpnja 2015. godine donijela Odluku o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva kako bi se provela Odluka Europskog vijeća kojom su određene kvote za države članice. Ovom se Odlukom Republika Hrvatska obvezala prihvatiti do 550 državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva, i to: 150 po osnovi preseljenja (iz trećih država) i 400 osoba po osnovi premještanja (iz država članica EU, Grčka i Italija). Naknadno je zbog migracijske krize Europsko vijeće donijelo nove odluke i povećalo kvote, pa bi Republika Hrvatska trebala ukupno po osnovi premještanja i preseljenja do prosinca 2017. prihvatiti 1583 osoba.

Republika Hrvatska je korisnica dvaju fondova (Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju sigurnost) čiji je cilj učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, jačanje i razvoj zajedničke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite, zajedničke imigracijske politike, odnosno, osiguravanje visoke razine sigurnosti.