Sigurnost

Sigurnost građana jedna je od najvažnijih zadaća svake države. Ona podrazumijeva zaštitu građana od kriminala, terorizma i svih ostalih prijetnji slobodnom i sigurnom životu sukladno načelima zajamčenim Ustavom. Ključnu ulogu u osiguranju javne sigurnosti ima policija. Policijski službenici između ostalog štite život, slobodu i sigurnost svih osoba, javni red i mir i imovinu, sprječavaju počinjenje kaznenih djela i tragaju za počiniteljima istih.

Policija u svom radu u cilju zaštite sigurnosti građana i imovine surađuje s drugim tijelima državne, lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Pored institucija u Republici Hrvatskoj, važan segment suradnje u ovom području predstavljaju međunarodne organizacije i institucije s kojima Ministarstvo unutarnjih poslova surađuje ili čiji je punopravni član.

Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska postala je punopravna članica Europola u sklopu kojeg se odvija policijska suradnja sa svim državama članicama Europske unije u cilju sprječavanja i suzbijanja ozbiljnog i organiziranog kriminala i terorizma. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske također ima uspostavljene odnose sa svim policijskim strukturama kako u državama članicama Europske unije, tako i u ostalim državama u neposrednom okruženju, a članstvo u Interpolu omogućuje nam policijsku suradnju s gotovo svim državama svijeta.

Cilj Ministarstva unutarnjih poslova je i dalje unaprjeđivati sudjelovanje u sigurnosnim informacijskim sustavima kako bi se postojeća policijska suradnja još više poboljšala, a samim time povećala sigurnost svih građana Europske unije. U tom smislu, strateški je cilj Republike Hrvatske pristupanje Schengenskom prostoru i iskorištavanje u punom opsegu Schengenskog informacijskog sustava druge generacije (SIS II).

Temelj suradnje država članica Europske unije u pitanjima vezanima uz sigurnost predstavlja Strategija unutarnje sigurnosti Europske unije koja obuhvaća mjere usmjerene na najozbiljnije sigurnosne prijetnje s kojima se Europska unija suočava. Tim se mjerama nastoji ostvariti pet glavnih strateških ciljeva: razbijanje kriminalnih i terorističkih mreža, borba protiv radikalizacije i novačenja, zaštita građana, poduzeća i društava od cyber kriminala, jačanje upravljanja zajedničkim vanjskim granicama te poboljšanje spremnosti i odgovora Europske unije na krize.