Schengen

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije Republika Hrvatska je prihvatila cjelokupnu schengensku pravnu stečevinu, ali tek će se pristupanjem Schengenskom prostoru početi primjenjivati uklanjanje kontrola prelazaka osoba preko unutarnjih granica Europske unije. Schengenski prostor obuhvaća državna područja 26 europskih zemalja te u mnogo čemu funkcionira kao područje jedne države, s tradicionalnim kontrolama za one koji ulaze i izlaze iz područja, ali bez unutarnjih graničnih kontrola.

Nakon što je Hrvatska na marginama sastanka Vijeća ministara za pravosuđe i unutarnje poslove 12. ožujka 2015. godine predala Izjavu o spremnosti Republike Hrvatske za početak postupka schengenske evaluacije, uslijedile su aktivnosti kojima su u dogovoru s Europskom komisijom evaluacije Republike Hrvatske uključene u višegodišnji plan evaluacija (2014. – 2019.) te u Godišnji plan evaluacija za 2016. godinu koji je usvojen Provedbenom odlukom Europske komisije od 9. prosinca 2015. godine. Ulaganje Izjave je bio prvi formalni korak kojim je pokrenut proces evaluacija, odnosno, procjene o ispunjenosti svih uvjeta za potpunu primjenu schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj.

Za potpunu primjenu schengenske pravne stečevine, Republika Hrvatska mora proći schengensku evaluaciju u sljedećim područjima: Upravljanje vanjskim granicama, Povrat i ponovni prihvat, Schengenski informacijski sustav II, Zajednička vizna politika, Policijska suradnja, Zaštita podataka, Pravosudna suradnja, Propisi o vatrenom oružju i Rad nadležnih tijela koja primjenjuju schengensku pravnu stečevinu. Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i projekte EU Ministarstva unutarnjih poslova u tom smjeru provodi sve potrebne koordinativne radnje, mjere i analize kako bi postigao zadani prioritet.

Tek nakon pristupanja Republika Hrvatska će biti u mogućnosti koristiti sve schengenske mehanizme nadzora, kontrole i razmjene podataka (SIS, VIS sustavi, itd.) i time dodatno doprinijeti borbi protiv terorizma i upravljanju migracijskim tokovima. U svrhu priprema i dostizanja schengenskih standarda u upravljanju granicom, Europska unija je Republici Hrvatskoj stavila na raspolaganje 120 milijuna eura iz Privremenog schengenskog instrumenta namijenjenog za poboljšanje standarda u nadzoru i kontroli buduće vanjske granice Europske unije.