Dužnost policije u slučajevima nasilja u obitelji

Policija:

 • nakon dojave o nasilju u obitelji žurno dolazi na mjesto događaja i pruža intervenciju
 • sprječava nasilnika u nasilnom ponašanju
 • trenutno štiti žrtve i njihovu imovinu od daljnjeg nasilja
 • obavještava žrtvu o njezinim pravima i ustupa podatke ureda za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima i Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja,  kontakt podatke tijela državne uprave te nevladinih organizacija koje se na području pojedine policijske uprave bave podrškom i zaštitom žrtava
 • objektivno i cjelovito utvrđuje činjenice vezane za obiteljski konflikt
 • ukoliko je nasilju nazočno dijete (u postupanje se odmah uključuje specijalizirani policijski službenik za mladež), te je s njim potrebno razgovarati ili ga kao žrtvu nasilja žurno zbrinuti, odmah  traži dolazak i intervenciju socijalnog radnika
 • od nasilnika oduzima oružje koje posjeduje legalno ili ilegalno
 • kada za to postoje zakonski uvjeti, nasilnika izdvaja iz obitelji
 • podnosi odgovarajuću prijavu prekršajnom sudu ili državnom odvjetništvu
 • sucu predlaže izricanje odgovarajuće zaštitne mjere, odnosno mjere opreza prema nasilniku
 • privodi nasilnika sucu za prekršaje ili pritvorskom nadzorniku, a o njegovom eventualnom puštanju na slobodu izvješćuje žrtvu
 • o svom postupanju dostavlja izvješće nadležnom centru za socijalnu skrb kako bi se provele mjere obiteljsko-pravne zaštite.