Zakon o hrvatskom državljanstvu

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 102/19)
  • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 110/15)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 130/11)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 28/1992)
  • Ispravak Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 70/1991)
  • Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/1991)