Biometrijska putovnica


Biometrijska putovnica je javna isprava koja služi za neograničen broj putovanja u inozemstvo. Ona u svojoj strukturi sadrži elektronički „nosač“ podataka – čip, koji je skriven unutar putovnice i u kojem su pohranjeni biometrijski podaci nositelja putovnice.Putovnicom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo.

KAD JE REPUBLIKA HRVATSKA UVELA BIOMETRIJSKU PUTOVNICU?

Od 30. lipnja 2009. godine građani kojima je istekao rok važenja putovnice mogli su u Policijskoj upravi zagrebačkoj u Zagrebu, u Petrinjskoj ulici 30, podnijeti zahtjev za biometrijskom putovnicom druge generacije.

U svim ostalim policijskim upravama i policijskim postajama koje obavljaju upravne poslove, nakon što su osigurani tehnički preduvjeti, biometrijske putovnice druge generacije počele su se izdavati od 18. siječnja 2010. godine.

Od 03. kolovoza 2015.  godine u policijskim upravama i policijskim postajama te u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske izdaju se biometrijske putovnice treće generacije.

Biometrijske putovnice, kao i ranije putovnice, imaju rok važenja pet ili deset godina, ovisno o godinama života podnositelja zahtjeva.

GDJE SE PODNOSI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja ima upravne poslove, dakle referadu za izdavanje osobnih isprava, neovisno gdje građanin ima prijavljeno prebivalište.
Građaninu koji boravi u inozemstvu putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske.


Punoljetnim hrvatskim državljanima kojima je već ranije izdana putovnica te koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu, ne stariju od godinu dana, s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, omogućeno je da predaju zahtjev za izdavanje putovnice u redovnom postupku kroz sustav e-Građani.

Također, roditelj ili skrbnik djeteta kojemu je već ranije izdana putovnica može podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice djetetu u redovnom postupku preko sustava e-Građani korištenjem elektroničke osobne iskaznice koja sadrži kvalificirani potpisni certifikat. Uvjet je i da je djetetu u proteklih godinu dana izdana osobna iskaznica za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled djeteta nije bitno promijenjen. Za dijete s navršenih 12 ili više godina potrebno je da je djetetu s navršenih 12 ili više godina već ranije izdana putovnica te da mu je u proteklih godinu dana izdana osobna iskaznica za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled djeteta nije bitno promijenjen te su u postupku izdavanja osobne iskaznice od djeteta uzeti otisci prstiju i vlastoručni potpis.

Osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak, sama podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave.


ROKOVI ZA IZDAVANJE PUTOVNICE

Zahtjev za izdavanje putovnice u redovnom postupku nadležno tijelo dužno je riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put) građanin može  zahtjev za izdavanje putovnice podnijeti u žurnom postupku.

Putovnica za koju je zahtjev za izdavanje podnesen u žurnom postupku u Policijskoj upravi zagrebačkoj, izdaje se u roku od 48 sati u navedenoj policijskoj upravi.

Putovnica za koju je zahtjev za izdavanje podnesen u žurnom postupku u drugim policijskim upravama ili u policijskim postajama koje su u sastavu tih drugih policijskih uprava izdaje se u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva. Građanin koji želi da mu se putovnica izda u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva, putovnicu preuzima u policijskoj upravi u kojoj je podnio zahtjev za njeno izdavanje, odnosno u policijskoj upravi u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj je podnio zahtjev za izdavanje putovnice.