Nestanak putovnice

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuju se policijskoj upravi/postaji, ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, ako je putna isprava nestala ili je pronađena u inozemstvu.

Građanin kod prijave nestanka putovnice daje pisanu izjavu o okolnostima pod kojima je izgubio putovnicu ili mu je ona ukradena, a službena osoba na temelju te izjave u evidenciji putnih isprava  putovnici ažurira status nevažeće isprave te za njom raspisuje objavu.

IZDAVANJE DRUGE PUTNE ISPRAVE  ISTE VRSTE

Građanima se iznimno omogućuje ishođenje druge putne isprave iste vrste ako im je ona potrebna radi obavljanja gospodarskih, kulturnih ili sportskih djelatnosti u inozemstvu ili iz drugih opravdanih razloga.

- Građanin se za izdavanje druge putovnice obraća policijskoj upravi ili policijskoj postaji pisanim zahtjevom u kojem mora detaljno obrazložiti razloge zbog kojih podnosi zahtjev za izdavanje druge putovnice te mora priložiti dokaze koji ukazuju na opravdanost zahtjeva kao što je potvrda da se ranije izdana putovnica nalazi kod nadležnog tijela druge države radi pribavljanja vize za ulazak u tu državu, potvrda poslodavca o razlozima potrebe posjedovanja dviju putovnica vezano uz obavljanje konkretnih poslova, dokaz o postojanju u ranije izdanoj putovnici žigova i bilješki nadležnih tijela pojedinih država čime je onemogućen ulazak na državno područje nekih drugih država (primjerice Izrael i arapske zemlje), kao i druge dokaze ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.

- Građanin može zahtjev za izdavanje druge putovnice podnijeti i preko sustava eGrađani. Pri tome je podnositelj zahtjeva dužan obrazložiti razloge zbog kojih podnosi zahtjev za izdavanje druge putovnice i  priložiti skenirane dokaze koji ukazuju na opravdanost zahtjeva kao što je potvrda da se ranije izdana putovnica nalazi kod nadležnog tijela druge države radi pribavljanja vize za ulazak u tu državu, potvrda inozemnog poslodavca o razlozima potrebe posjedovanja dviju putovnica vezano uz obavljanje konkretnih poslova, kao i druge dokaze ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.

KAKO POSTUPATI S PUTOVNICOM?
  • pazite na svoju putovnicu u svakom trenutku tijekom putovanja zbog mogućnosti krađe
  • nestanak ili pronalazak putovnice odmah prijavite policijskoj upravi/policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu
  • svoju putovnicu ne smijete dati nikome drugom da se njome posluži
  • ne ostavljajte putovnicu na toplom i vrućem mjestu
  • ne polijevajte putovnicu tekućinom
  • štitite putovnicu od mehaničkih oštećenja i udaraca
  • ne nosite putovnicu u džepu hlača
  • putovnicu čuvajte na suhom i sigurnom mjestu.