e-Suglasnost za izdavanje putovnice djetetu

Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a omogućavaju hrvatskim državljanima (koji posjeduju vjerodajnicu najviše sigurnosne razine 4) da elektronskim putem daju svoju suglasnost za izdavanje putovnice djetetu, izdavanje osobne iskaznice djetetu, prijavu prebivališta djeteta na adresu drugog roditelja, davanje suglasnosti stanodavca za prijavu prebivališta punoljetne osobe na adresu nekretnine kojoj je vlasnik/suvlasnik: e-Suglasnost