Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

DIREKTIVA (EU) 2019/1024 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena. U otvorene podatke također ne spadaju podaci klasificirani stupnjem tajnosti te intelektualna vlasništva.


OTVORENI PODACI Ministarstva unutarnjih poslova RH:


SIGURNOSNI POKAZATELJI
 • Pregled sigurnosnih pokazatelja u 2023. godini (pdf, xls)
  • Evidentirana kaznena djela u RH i rasprostranjenost po policijskim upravama (xls)
 • Pregled sigurnosnih pokazatelja u 2022. (pdf, xls)
  • Evidentirana kaznena djela u RH i rasprostranjenost po policijskim upravama - (pdf, xls,)
 • Pregled sigurnosnih pokazatelja u 2021. (pdf, xls)
  • Evidentirana kaznena djela u RH i rasprostranjenost po policijskim upravama u 2021. (pdf, xls)
 • Pregled sigurnosnih pokazatelja u 2020. (pdf, xls)
 • Pregled sigurnosnih pokazatelja u 2019. (pdf, xls)
 • Arhiva sigurnosnih pokazatelja
 
VIŠEGODIŠNJI SIGURNOSNI POKAZATELJI
 • Pregled osnovnih pokazatelja javne sigurnosti u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2023. (pdf, xls)
 • Pregled osnovnih pokazatelja javne sigurnosti u Republici Hrvatskoj od 2013 do 2022. (pdf, xls)
 • Pregled osnovnih pokazatelja javne sigurnosti u Republici Hrvatskoj od 2012. do 2021. (pdf, xls)
 • Pregled osnovnih pokazatelja javne sigurnosti u Republici Hrvatskoj od 2011. do 2020. (pdf)
 • Arhiva višegodišnjih pokazatelja javne sigurnosti
 
BILTENI O SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA  
TRAŽITELJI MEĐUNARODNE ZAŠTITE
DIGITALNI NOMADI
 • Statistika važećih privremenih boravaka u svrhu boravka digitalnih nomada na dan 31. 12. 2023. godine (xls)
 • Statistika važećih privremenih boravaka u svrhu boravka digitalnih nomada na dan 30.04.2024. godine (xls)

STRANCI
 • Statistički podaci izdanih dozvola za boravak i rad u travnju 2024. godine (pdf, xls)
 • Statistički podaci izdanih dozvola za boravak i rad u prosincu 2023. godine (pdf, xls)
 
 • Državljani država članica EGP na odobrenom stalnom boravku na dan 31.12.2020. (pdf, xls)
 • Članovi obitelji državljana država članica EGP na odobrenom stalnom boravku na dan 31.12.2020. (pdf, xls)
 • Državljani država članica EGP na odobrenom privremenom boravku na dan 31.12.2020. (pdf, xls)
 • Članovi obitelji državljana država članica EGP s prijavljenim privremenim boravkom na dan 31.12.2020. (pdf, xls)
 • Stanje iskorištenosti godišnje kvote dozvola za boravak i rad na dan 31.12.2020. godine po djelatnostima i zanimanjima koje su izdane sukladno Odluci Vlade RH (pdf)
 
 • Državljani država članica EGP na odobrenom stalnom boravku na dan 31.12.2019. (pdf, xls)
 • Članovi obitelji državljana država članica EGP na odobrenom stalnom boravku na dan 31.12.2019. (pdf, xls)
 • Državljani država članica EGP na odobrenom privremenom boravku na dan 31.12.2019. (pdf, xls)
 • Članovi obitelji državljana država članica EGP s prijavljenim privremenim boravkom na dan 31.12.2019. (pdf, xls)

BILTENI O RADU NE KRŠKO
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - broj 134, Četvrto tromjesečje 2023. godine, Zagreb, siječanj 2024. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 133, Treće tromjesečje 2023. godine, Zagreb, listopad 2023. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 132, Drugo tromjesečje 2023. godine, Zagreb, srpanj 2023. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 131, Prvo tromjesečje 2023. godine, Zagreb, travanj 2023. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 130, Četvrto tromjesečje 2022. godine, Zagreb, siječanj 2023. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 129, Treće tromjesečje 2022. godine, Zagreb. listopad 2022. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 128, Drugo tromjesečje 2022. godine, Zagreb, srpanj 2022. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 127, Prvo tromjesečje 2022. godine, Zagreb, travanj 2022. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 126, Četvrto tromjesečje 2021. godine, Zagreb, siječanj 2022 (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 125, Treće tromjesečje 2021. godine, Zagreb, studeni 2021 (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 124, Drugo tromjesečje 2021. godine, Zagreb, srpanj 2021 (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 123, Prvo tromjesečje 2021. godine, Zagreb, travanj 2021 (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 122, Četvrto tromjesečje 2020. godine, Zagreb, siječanj 2021. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 121, Treće tromjesečje 2020. godine, Zagreb, listopad 2020. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 120, Drugo tromjesečje 2020. godine, Zagreb, srpanj 2020. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 119, Prvo tromjesečje 2020. godine, Zagreb, travanj 2020. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 118, Četvrto tromjesečje 2019. godine, Zagreb, siječanj 2020.(pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 117, Treće tromjesečje 2019. godine, Zagreb, listopad 2019. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 116, Drugo tromjesečje 2019. godine, Zagreb, kolovoz 2019. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 115, Prvo tromjesečje 2019. godine, Zagreb, travanj 2019. (pdf)

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O REZULTATIMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA
 • Praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj 2022. (pdf, xls)
 • Praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj 2021. (pdf, xls)
 • Praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj 2020. (pdf, xls)
 • Praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj 2019. (pdf, xls)

RADON
 • Praćenje koncetracije radona i radonovih potomaka u zraku i stambenim i radnim prostorima (prikaz na zemljovidu)

FINANCIJSKI PLANOVI
 • Obrazloženje godišnjeg izvršenja financijskog plana MUP-a za 2023.godinu - opći dio (doc)
 • Obrazloženje godišnjeg izvršenja financijskog plana MUP-a za 2023.godinu - posebni dio (doc)
 
 • Financijski plan MUP-a za razdoblje 2024-2026 (pdf)
  • Prilog 1 - Pregled planiranih prihoda MUP-a za razdoblje 2024. - 2026. (xls)
  • Prilog 1a - Pomoći od institucija i tijela EU (xls)
  • Prilog 2,2a i 2b - Prijedlog financijskog Plana 2024. - 2026.  - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA (xls)
  • Prilog 3 - Pregled planiranih sredstava po ustrojstvenim jedinicama (xls)
  • Prilog 4 - PU (xls)
  • Prilog 5 - Obrazloženje općeg djela financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu (doc)
  • Prilog 6 - Obrazloženje (doc)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika (doc)
 
 • Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu (pdf)
  • Obrazloženje financijskog plana 2023. - 2025. (pdf)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2023. - 2025. (doc)
  • Prilog 1 - Plan prihoda 2023.-2025. po kontima prihoda (xls)
  • Prilog 1a - Donos i odnos Plan prihoda (xls)
  • Prilog 2 - Plana na 4. razini 2023.-2025. (xls)
  • Prilog 3 PU (xls)
  • Prilog 4 Plan PU i sjedište administracija 2023. (xls)
  • Prilog 5 - Općeg dijela proračuna 2023.-2025. (pdf)
 
 • Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu (xls);
  • Obrazloženje financijskog plana 2022.-2024. (pdf)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2022.-2024. (doc)
 
 • Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu (xls);
  • Obrazloženje financijskog plana 2021.-2023. (pdf)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2021.-2023. (doc)
 • Izvršenje financijskog plana za 2021 (pdf, xls)
  • Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2021. godinu (pdf)
 
 • Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu (xls);
  • Obrazloženje financijskog plana 2020.-2022. (pdf)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2020.-2022. (doc)
 • Izvršenje financijskog plana za 2020. (pdf, xls)
  • Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2020 (pdf)
 
 • Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu (xls);
  • Obrazloženje financijskog plana 2019.-2021. (pdf)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2019.-2021. (doc)
 • Izvršenje financijskog plana za 2019. (pdf, xls)
  • Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2019. godinu (pdf)
 • Arhiva financijskih planova

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA  
 • Financijsko izvješće MUP-a za 2022. godinu (pdf, xls)
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu (pdf)
 
 • Financijsko izvješće MUP-a za 2021. godinu (pdf, xls)
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu (doc)
 • Financijsko izvješće MUP-a za 2020. godinu (pdf, xls)
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu (doc)
 
DONACIJE
 • Pregled donacija za 2021. (xls)
 • Pregled donacija za 2020. (xls)
 • Pregled donacija za 2019. (xls)

GODIŠNJI PLANOVI RADA I IZVJEŠĆA O OBAVLJANJU POSLOVA
 • Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Ministarstva unutarnjih poslova 2021.-2024. za 2023. godinu (pdf, xls)
 • Godišnje izvješće o provedbi Strategije radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. - 2025. za 2022. godinu (pdf)
 • Godišnje izvješće o provedbi Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske od 2021. - 2030. za 2022. godinu (pdf)
 • Godišnje izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom za 2022. godinu (pdf)
 • Godišnje izvješće o provedbi Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva za 2022. godinu (pdf)
 • Godišnji plan rada Ministarstva unutarnjih poslova za 2022. godinu:
 • Godišnji plan rada Ministarstva unutarnjih poslova za 2021. godinu:
  • Tekstualni dio (pdf)
  • Tablica (pdf)
 • Godišnji plan rada Ministarstva unutarnjih poslova za 2019. godinu (pdf)
 • Arhiva godišnjih planova rada i izvješća o obavljanju poslova

OSTALA IZVJEŠĆA
STRATEŠKI PLANOVI
 • Prve izmjene i dopune Strateškog plana MUP-a od 2020. do 2022. godine (pdf)
 • Strateški plan MUP-a i Hrvatske vatrogasne zajednice od 2020. do 2022. godine (pdf)
 • Strateški plan MUP-a te institucija u funkciji zaštite i spašavanja od 2019.-2021. godine (pdf)
 • Arhiva strateških planova MUP-a

NABAVA I POZIVI
ZAKONI I OSTALI PROPISI
LISTE OVLAŠTENIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
 • Lista pružatelja besplatne pravne pomoći državljanima trećih zemalja u postupku povratka (xlsx)
 • Lista pružatelja besplatne pravne pomoći u postupku međunarodne zaštite (xlsx)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za obavljanje djelatnosti izrade pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske​ (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koji imaju odobrenja za prodavaonice oružja i streljiva (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za osnivanje civilnih strelišta (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za promet oružja (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za proizvodnju oružja (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za popravljanje prepravljanje i onesposobljavanje oružja (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za osposobljavanje građana za rukovanje vatrenim oružjem (pdf)

 • Popis proizvođača i uvoznika vatrogasnih aparata u RH od kojih je moguće zatražiti zahtjev za njihovo održavanje (pdf)
 • Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata (pdf)
 • Popis fizičkih osoba ovlaštenih za izradu elaborata zaštite od požara (pdf)
 • Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (pdf)
 • Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara (pdf)
 • Popis ovlaštenih revidenata za zaštitu od požara (pdf)

 • Evidencija ovlaštenih izvršitelja za nuklearnu sigurnost (url)
 • Upisnik stručnjaka za zaštitu od zračenja (url)
 • Evidencija o ovlaštenim stručnim tehničkim servisima (url)
 • Raspodjela procjena doza pojedinaca od medicinskog ozračenja (pdf)


KONTAKTI
 • Popis brojeva telefona nadležnih djelatnika za privatnu zaštitu i detektivske poslove u Službama inspekcijskih poslova/Odjelima inspekcije u Područnim uredima civilne zaštite RH (pdf)

NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE


DJELOMIČNO OTVORENI PODACI Ministarstva unutarnjih poslova RH:

Statistika prometa putnika i prijevoznih sredstava

 

Uvjeti korištenja informacija za ponovnu uporabu

Informacije za ponovnu uporabu Ministarstva unutarnjih poslova RH dostupne su korisnicima uz Otvorenu dozvolu , a primjenjuju se pravila propisana Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), a koja odgovara Creative Commons licenci CC-BY.    
 
Dakle, korisnici mogu otvorene podatke ovog Ministarstva označene OTVORENOM DOZVOLOM koristiti slobodno, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima, povezivati ih s drugim podacima ili ih koristiti kao baze za poslovne procese, proizvode i aplikacije uz obvezno navođenje izbora informacija (Izvor: MUP RH - Otvoreni podaci)