Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

DIREKTIVA (EU) 2019/1024 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena. U otvorene podatke također ne spadaju podaci klasificirani stupnjem tajnosti te intelektualna vlasništva.


OTVORENI PODACI Ministarstva unutarnjih poslova RH:


SIGURNOSNI POKAZATELJI  
VIŠEGODIŠNJI SIGURNOSNI POKAZATELJI  
BILTENI O SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA  
TRAŽITELJI MEĐUNARODNE ZAŠTITE
DIGITALNI NOMADI
 • Statistika zahtjeva za privremeni boravak digitalnih nomada od 1. siječnja 2021. do 30. travnja 2022. (pdf, xls)

STRANCI
 • Državljani država članica EGP na odobrenom stalnom boravku na dan 31.12.2020. (pdf, xls)
 • Članovi obitelji državljana država članica EGP na odobrenom stalnom boravku na dan 31.12.2020. (pdf, xls)
 • Državljani država članica EGP na odobrenom privremenom boravku na dan 31.12.2020. (pdf, xls)
 • Članovi obitelji državljana država članica EGP s prijavljenim privremenim boravkom na dan 31.12.2020. (pdf, xls)
 • Stanje iskorištenosti godišnje kvote dozvola za boravak i rad na dan 31.12.2020. godine po djelatnostima i zanimanjima koje su izdane sukladno Odluci Vlade RH (pdf)
 • Državljani država članica EGP na odobrenom stalnom boravku na dan 31.12.2019. (pdf, xls)
 • Članovi obitelji državljana država članica EGP na odobrenom stalnom boravku na dan 31.12.2019. (pdf, xls)
 • Državljani država članica EGP na odobrenom privremenom boravku na dan 31.12.2019. (pdf, xls)
 • Članovi obitelji državljana država članica EGP s prijavljenim privremenim boravkom na dan 31.12.2019. (pdf, xls)

BILTENI O RADU NE KRŠKO
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 127, Prvo tromjesečje 2022. godine, Zagreb, travanj 2022. (pdf)
 
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 126, Četvrto tromjesečje 2021. godine, Zagreb, siječanj 2022 (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 125, Treće tromjesečje 2021. godine, Zagreb, studeni 2021 (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 124, Drugo tromjesečje 2021. godine, Zagreb, srpanj 2021 (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 123, Prvo tromjesečje 2021. godine, Zagreb, travanj 2021 (pdf)
 
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 122, Četvrto tromjesečje 2020. godine, Zagreb, siječanj 2021. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 121, Treće tromjesečje 2020. godine, Zagreb, listopad 2020. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 120, Drugo tromjesečje 2020. godine, Zagreb, srpanj 2020. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 119, Prvo tromjesečje 2020. godine, Zagreb, travanj 2020. (pdf)
 
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 118, Četvrto tromjesečje 2019. godine, Zagreb, siječanj 2020.(pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 117, Treće tromjesečje 2019. godine, Zagreb, listopad 2019. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 116, Drugo tromjesečje 2019. godine, Zagreb, kolovoz 2019. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 115, Prvo tromjesečje 2019. godine, Zagreb, travanj 2019. (pdf)

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O REZULTATIMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA
 • Praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj (pdf, xls)
 • Praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj (pdf, xls)

RADON
 • Praćenje koncetracije radona i radonovih potomaka u zraku i stambenim i radnim prostorima (prikaz na zemljovidu)

FINANCIJSKI PLANOVI
 • Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu (xls);
  • Obrazloženje financijskog plana 2022.-2024. (pdf)
  • Obrazac za sudejlovanje u izradi proračuna 2022.-2024. (doc)
 
 • Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu (xls);
  • Obrazloženje financijskog plana 2021.-2023. (pdf)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2021.-2023. (doc)
 • Izvršenje financijskog plana za 2021 (pdf, xls)
  • Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2021. godinu (pdf)
 
 • Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu (xls);
  • Obrazloženje financijskog plana 2020.-2022. (pdf)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2020.-2022. (doc)
 • Izvršenje financijskog plana za 2020. (pdf, xls)
  • Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2020 (pdf)
 
 • Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu (xls);
  • Obrazloženje financijskog plana 2019.-2021. (pdf)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2019.-2021. (doc)
 • Izvršenje financijskog plana za 2019. (pdf, xls)
  • Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2019. godinu (pdf)
 • Arhiva financijskih planova

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
 • Financijsko izvješće MUP-a za 2021. godinu (pdf, xls)
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu (doc)
 • Financijsko izvješće MUP-a za 2020. godinu (pdf, xls)
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu (doc)
 • Financijsko izvješće MUP-a za 2019. godinu (pdf, xls)
  • Bilanca (pdf)
  • Obveze (pdf)
  • PR-RAS (pdf)
  • P-vrio (pdf)
  • RAS-funkcijski (pdf)
  • Referentna strana (pdf)
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu (doc)
 • Arhiva financijskih izvješća

DONACIJE
 • Pregled donacija za 2021. (xls)
 • Pregled donacija za 2020. (xls)
 • Pregled donacija za 2019. (xls)

GODIŠNJI PLANOVI RADA I IZVJEŠĆA O OBAVLJANJU POSLOVA
OSTALA GODIŠNJA IZVJEŠĆA
STRATEŠKI PLANOVI
 • Prve izmjene i dopune Strateškog plana MUP-a od 2020. do 2022. godine (pdf)
 • Strateški plan MUP-a i Hrvatske vatrogasne zajednice od 2020. do 2022. godine (pdf)
 • Strateški plan MUP-a te institucija u funkciji zaštite i spašavanja od 2019.-2021. godine (pdf)
 • Arhiva strateških planova MUP-a

NABAVA I POZIVI
ZAKONI I OSTALI PROPISI
LISTE OVLAŠTENIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
 • Lista pružatelja besplatne pravne pomoći u postupku međunarodne zaštite (xlsx)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za obavljanje djelatnosti izrade pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske​ (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koji imaju odobrenja za prodavaonice oružja i streljiva (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za osnivanje civilnih strelista (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za promet oruzja (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za proizvodnju oruzja (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za popravljanje prepravljanje i onesposobljavanje oruzja (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za osposobljavanje gradjana za rukovanje vatrenim oruzjem (pdf)

KONTAKTI
 • Popis brojeva telefona nadležnih djelatnika za privatnu zaštitu i detektivske poslove u Službama inspekcijskih poslova/Odjelima inspekcije u Područnim uredima civilne zaštite RH (pdf)

UNUTARNJE USTROJSTVO
 • Organizacijska shema Ministarstva unutarnjih poslova (sjediše)
 • Organizacijska shema Ravnateljstva civilne zaštite
 • Organizacijska shema Ravnateljstva policije

NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE


DJELOMIČNO OTVORENI PODACI Ministarstva unutarnjih poslova RH:


NISU JAVNO DOSTUPNI PODACI - podaci Ministarstva unutarnjih poslova RH dostupni samo određenom krugu ovlaštenika: Otvoreni podaci Ministarstva unutarnjih poslova dostupni su i u sklopu Portala otvorenih podataka
 

Uvjeti korištenja informacija za ponovnu uporabu

Informacije za ponovnu uporabu Ministarstva unutarnjih poslova RH dostupne su korisnicima uz Otvorenu dozvolu , a primjenjuju se pravila propisana Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), a koja odgovara Creative Commons licenci CC-BY.    
 
Dakle, korisnici mogu otvorene podatke ovog Ministarstva označene OTVORENOM DOZVOLOM koristiti slobodno, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima, povezivati ih s drugim podacima ili ih koristiti kao baze za poslovne procese, proizvode i aplikacije uz obvezno navođenje izbora informacija (Izvor: MUP RH - Otvoreni podaci)