Oružje

Koje oružje je zabranjeno?

Oružje kategorije A, odnosno:

 • eksplozivni vojni projektili i bacači,
 • automatsko vatreno oružje,
 • skriveno ili prikriveno oružje,
 • streljivo s pancirnim, eksplozivnim ili zapaljivim projektilima te projektili za takvo streljivo,
 • streljivo za pištolje i revolvere koje ima ekspanzijski učinak te projektili za takvo streljivo, osim streljiva za lov ili sportsko oružje za osobe kojima je dozvoljeno koristiti ga,
 • automatsko vatreno oružje koje je prepravljeno u poluautomatsko vatreno oružje,
 • bilo koje od sljedećeg poluautomatskog vatrenog oružja sa središnjom udarnom iglom:
  • kratko vatreno oružje koje omogućuje ispaljivanje više od 21 naboja bez ponovnog punjenja, ako je spremnik kapaciteta većeg od 20 naboja dio tog vatrenog oružja ili ako je u njega umetnut odvojivi spremnik kapaciteta većeg od 20 naboja,
  • dugo vatreno oružje koje omogućuje ispaljivanje više od 11 naboja bez ponovnog punjenja, ako je spremnik kapaciteta većeg od 10 naboja dio vatrenog oružja ili ako je u njega umetnut odvojivi spremnik kapaciteta većeg od 10 naboja,
 • poluautomatsko dugo vatreno oružje (npr. vatreno oružje izvorno namijenjeno ispaljivanju s ramena) koje se može smanjiti na dužinu manju od 60 cm, a da ne izgubi svoju funkciju, i to sklopivim ili teleskopskim nastavkom ili nastavkom koji se može ukloniti bez upotrebe alata,
 • vojno i policijsko oružje,
 • eksplozivno oružje i njegovi dijelovi,
 • oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja,
 • sve vrste oružja s integriranim prigušivačima, prigušivači namijenjeni oružju i dijelovi za prigušivače,
 • svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje.
Može li se oružje posuditi stranim državljanima?
Držati ili držati i nositi oružje prema odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana („Narodne novine“, broj: 94/18.) mogu samo državljani treće zemlje odnosno državljani države članice Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije koji u Republici Hrvatskoj borave na temelju odobrenja za privremeni ili stalni boravak i ispunjavaju uvjete iz članka 11. stavaka 2. i 3. istog Zakona.

Dakle, oružje se može posuđivati stranim državljanima kojima je izdan oružni list ili odobrenje za nabavu lovačkog ili sportskog oružja pod uvjetima propisanim Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana. Uz navedene kategorije stranih državljana, oružje se može posuđivati i stranim državljanima koji nemaju reguliran status u Republici Hrvatskoj ako im je izdana lovačka iskaznica za stranca.

Ukoliko se radi o stranim državljanima koji nisu u opisanom statusu (odobrenje za privremeni ili stalni boravak) i nije im izdan oružni list ili odobrenje za nabavu oružja temeljem Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana ili im nije izdana lovačka iskaznica za stranca, svako posuđivanje oružja tim osobama, kršenje je odredbi citiranog Zakona.

 

Da li je davanje na korištenje oružja pravnih osoba isto što i posuđivanje oružja?
Člankom 44. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja („Narodne novine“, broj: 70/17.), propisano je da pravne osobe, obrti ili udruge koje posjeduju vatreno oružje na temelju odobrenja za nabavu oružja smiju, radi obavljanja poslova za koje su registrirane, davati oružje na korištenje zaposlenicima ili članovima udruge koji ispunjavaju uvjete za rukovanje vatrenim oružjem propisane posebnim propisima (Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana).

Dakle navedeno se ne odnosi na posuđivanje oružja koje je u vlasništvu pravnih osoba, već na davanje oružja na korištenje radi obavljanja poslova za koje su te pravne osobe, obrti ili udruge registrirane, a oružje se može dati na korištenje samo fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana. 

Što se tiče posuđivanja oružja od strane pravnih osoba, člankom 37. stavkom 3. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana propisano je da sportske streljačke organizacije i sportske streličarske organizacije iznimno mogu posuđivati oružje svojim članovima koji nemaju oružni list za sportsko oružje ili odobrenje za nabavu sportskog  oružja, ali su prije posuđivanja oružja dužne obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju Ministarstva unutarnjih poslova na čijem području imaju sjedište koja će provjeriti ispunjava li član sportske streljačke organizacije ili član sportske streličarske organizacije opće uvjete koji su za nabavu oružja propisani člankom 11. stavkom 2. istoga Zakona. Ako ne ispunjava navedene opće uvjete sportska streljačka organizacija ili sportska streličarska organizacija mu ne smije posuđivati oružje.
Koje se oružje može posuđivati?
Člankom 36. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana propisano je da se posuđivati smije samo oružje za lov i sport.
 
Oružje se smije posuđivati samo osobama koje imaju oružni list za takvu vrstu oružja ili odobrenje za nabavu takve vrste oružja ili strancu kojem je izdana lovačka iskaznica za stranca, bez obzira na marku, model i kalibar oružja.
Da li je moguće ilegalno oružje predati dragovoljno?
Sukladno odredbama članka 79. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, građani koji nedozvoljeno posjeduju oružje kategorije A, B i C (pištolji, puške, poluautomatsko i automatsko oružje, vojno oružje, eksplozivna sredstva, bombe, streljivo i ostalo oružje) imaju obavezu i mogućnost prijaviti posjedovanje takvog oružja najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji radi predaje.

Policija će preuzeti oružje i streljivo na mjestu na kojem se ono nalazi, a o preuzetom oružju i streljivu će građaninu izdati potvrdu.

Ako građani dragovoljno predaju oružje koje nedozvoljeno posjeduju, a prije poduzimanja izvida prekršaja sukladno zakonu kojim se uređuju prekršaji i započinjanja izvida kaznenih djela te hitnih dokaznih radnji sukladno zakonu kojim se uređuje kazneni postupak odnosno zakonu kojim se uređuju policijski poslovi i ovlasti, neće se pokretati prekršajni niti kazneni postupak.