Poslovi policije i primjena policijskih ovlasti

Zakon o policiji (NN  34/11130/12, 89/14, 151/1433/15, 121/16 i 66/19)

 • Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (NN 129/11 i 15/13)
 • Uredba o pričuvnoj policiji (NN  102/19)
 • Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika (NN  62/12)
 • Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu (NN  118/12)
 • Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji stavljeni u nadležnost policiji (NN  27/04)
 • Pravilnik o policijskim časnicima za vezu (NN 79/18)
 • Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućih zračenja s Programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja te planom mjera za slučaj izvanrednog događaja u Ministarstvu unutarnjih poslova (NN  30/08)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (NN  55/11, 58/11- ispravak, 100/12 , 110/14 i 45/16)
 • Pravilnik o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada policijskih službenika i ustrojstvenih jedinica ministarstva unutarnjih poslova (NN  141/11, 146/11- ispravak)
 • Pravilnik o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju Evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva (NN 58/12 i 43/13)
 • Etički kodeks policijskih službenika (NN 62/12).

 

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14 i 70/19)

 • Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN  88/11, 129/11, 100/13)
 • Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika (NN  42/06)
 • Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (NN  89/10 i 76/15)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo (NN  64/11)
 • Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (NN 88/09, 78/14, 123/16 i 50/19)

 

 Zakon o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05– Odluka USRH, 150/05, 82/11– Odluka USRH i 78/12)

 

 • Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (NN  46/13)
 • Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (NN 151/14)
 • Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (NN 10/16)
 • Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (NN 99/16)

Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07)

Zakon o sigurnosnim provjerama (NN 85/08 i 86/12)

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07 i 86/12)

Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova (NN 107/12)