Nadzor državne granice

Zakon o nadzoru državne granice (NN  83/13, 27/16)

 • Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (NN  79/13)
 • Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole (NN 57/14)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (NN  150/04)
 • Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza (NN  31/14)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima (NN 93/13)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice (NN 141/04)
 • Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice (NN 30/14 i 43/14)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice (NN 22/95)
 • Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, tehničkim uređajima za prikupljanje podataka, sadržaju i korisnicima operativnih zbirki podataka koje vodi granična policija te rokovima čuvanja (NN 65/14)
 • Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanjih schengenskih dozvola boravaka i viza (NN 144/12 i 60/13)
 • Rješenje o visini troškova obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza (NN110/14)