Obitelj i mladež

Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12 i 148/13

  • Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera – posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu (NN 141/11 i 21/12)

 

Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (NN 133/12)

 

Zakon o zaštitiod nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10– ispravak, 60/10– ispravak)

  • Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji stavljene u nadležnost policije (NN 27/04)