Sigurnost podataka i informacijska sigurnost

Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN  79/07)

  • Uredba o mjerama informacijske sigurnosti (NN  46/08)

Zakon o sigurnosnim provjerama (NN 85/08)

Uredba o sadržaju, izgledu, načinu ispunjavanja i postupanju s upitnikom za sigurnosnu provjeru (NN 114/08)

Uredba o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima (NN 102/07)
 

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)

  •  Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova (NN 107/12)

 

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN  108/96– važe samo odredbe Glave VIII. Poslovna tajna i Glave IX. Profesionalna tajna)

 

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN  103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst)

  •  Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN  139/04)
  • Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (NN  105/04).

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN  25/13)

  • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN  137/04)