Specijalna policija

  • Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 127/13, 54/14, 84/14 i 92/14)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN 94/13)
  • Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN36/09, 75/09, 76/13 i 15/05)

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima (NN 137/13, 115/19)

Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera (NN 52/12 i 8/13 i 57/19)

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (NN 50/19)

Pravilnik o helidromima (NN 24/11 i 46/19)

Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća (NN 31/19)

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom (NN 30/1321/19)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu (NN 92/16 i 28/19)

Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova (NN 14/13 i 53/16)

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu (NN 107/15, 92/16 i 28/19)

Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 30/13, 128/14 i 32/18)

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja (NN 78/14)

Pravilnik o aerodromima (NN 58/14)

Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu (NN 68/14)

Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije (NN 11/14)

Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova (NN 54/10, 34/11, 39/12, 10/14 i 76/16)

Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova (NN 155/13)

Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (NN 116/13)

Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku (NN 114/13)

Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za jedinstveno europsko nebo (NN 114/13)

Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima kada se na te zrakoplove ne primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 216/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i kojom se osniva Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, te kojom se stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 91/670/EEZ, Uredba (EZ-a) br. 1592/2002 i Direktiva 2004/36/EZ) (NN 91/13)

Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011 od 03. studenog 2011. o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (NN 75/13)

Pravilnik o certifikaciji zrakoplova, pripadajućih proizvoda, dijelova i uređaja te projektnih i proizvodnih organizacija (NN 75/13)

Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (NN 70/13)

Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo (NN 67/13)

Pravilnik o izvješćivanju događaja povezanih sa sigurnošću u zračnom prometu (NN 57/13)

Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova (NN 57/13)

Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za razmak govornih kanala za radijsku komunikaciju zrak-zemlja (NN 66/11)

Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu (NN 30/10)

Pravilnik o stručnoj izobrazbi, stručnoj osposobljenosti i drugim uvjetima koje mora ispunjavati zrakoplovno tehničko osoblje ovlašteno za održavanje komponenti zrakoplova (NN 84/10)

Pravilnik o mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova (NN 80/07)