Maloljetnička delinkvencija i zakonska podloga

Što je maloljetnička delinkvencija?

Pod maloljetničkom delinkvencijom podrazumijevaju se kažnjiva djela koja su počinile osobe mlađe od 18 godina života

Koja su to neprihvatljiva ponašanja? 
 • konzumiranje sredstava ovisnosti među mladima (opojne droge, alkoholna pića, duhanski proizvodi)
 • posjećivanje ugostiteljskih lokala, kladionica i sl.
 • neprihvatljivo ponašanje u zonama odgojno – obrazovnih ustanova
 • udaljenja maloljetnih osoba iz obiteljskog doma i bjegovi iz odgojnih ustanova
 • skitnja i prosjačenje
 • nedozvoljeni noćni izlasci maloljetnih osoba do 16 godina starosti
 • nedozvoljena i štetna druženja maloljetnih osoba do 18 godina starosti s osobama sklonim kriminalitetu, skitnji, raznim oblicima iskorištavanja maloljetnih osoba
 • izostajanje s nastave
 • huligansko - vandalsko ponašanje (uništavanje imovine, pisanje grafita, sudjelovanje u navijačkim neredima i sl.)
 • vršnjačko nasilje (bulllying i cyberbullying). 


Zakonska podloga
 • Policijska postupanja prema mladeži imaju uporište u odredbama Zakona o sudovima za mladež, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o prekršajima uz primjenu policijskih ovlasti prema Zakonu o policiji i drugim zakonskim i podzakonskim propisima

Odgovornost mladeži za kažnjiva ponašanja u Republici Hrvatskoj:

Dijete je osoba do navršenih 14 godina života – nije kažnjivo odgovorno i prema njemu se ne može pokrenuti postupak, već se postupa u okviru nadležnosti službe socijalne skrbi
                
Maloljetnik je osoba u dobi od 14 do 18 godina života – kazneno i prekršajno je odgovoran
Mlađi punoljetnici su osobe u dobi od 18 do 21 godine života – kazneno i prekršajno su odgovorni