Obitelj i maloljetnička delinkvencija

Zašto roditelj mora biti prisutan u postupku pred policijom 
 
 • da bude u tijeku radnji koje se obavljaju prema njegovom djetetu
 • da može pravodobno poduzeti potrebne mjere zaštite i pomoći svom djetetu
 • da može osigurati djetetu stručnu obranu (branitelj)
 • zbog davanja podataka i obavijesti o ličnosti i životu djeteta, sredini u kojoj živi i društvu u kojem se kreće
 • radi mogućnosti pravodobnog reagiranja u slučaju sumnji u opravdanost i zakonitost postupanja prema njegovom djetetu
 • da na službene dokumente na koje se potpisuje maloljetna osoba stavi i svoj potpis.   

Zašto policija prikuplja podatke o ličnosti maloljetnika i njegovoj obitelji
 
 • usporedno s rasvjetljavanjem načina činjenja prijavljenog kaznenog djela, službenici policije imaju obvezu prikupiti podatke i obavijesti koje se odnose na osobine ličnosti maloljetnika, obiteljske prilike, ponašanje i život koji je prethodio počinjenju kažnjive radnje, tijek školovanja, radne navike, način provođenja slobodnog vremena, ranije prijavljivanje, ranije izrečene mjere ili mjere koje su u tijeku provedbe prema maloljetniku i druge relevantne obavijesti
 • izvori saznanja: članovi obitelji, škola, obiteljski liječnik (pedijatar), služba socijalne skrbi, sportski klubovi i udruženja, čiji je maloljetnik član i dr.  
 • dobivene obavijesti policijskim službenicima pružaju mogućnost sagledavanja uzroka delinkventnog ponašanja i usporednog postupanja u području kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika

Savjeti roditeljima

Obratite veću pozornost na svoje dijete ako:
 
 • iz vašeg doma pod nejasnim okolnostima nestaju vrijednosti (novac, nakit, tehnička roba i sl.)
 • naglo popusti u učenju
 • vaše dijete pod nejasnim okolnostima gubi svoje osobne predmete (mobitele, odjeću i sl.)
 • vaše dijete kući donosi predmete koje mu vi niste kupili
 • na tijelu svog djeteta uočite tjelesne ozljede ili promjene u tjelesnoj konstituciji
 • vaše dijete pokazuje interes za morbidne sadržaje (literatura, filmovi…)
 • primijetite da vaše dijete dovodi u obiteljski dom vama nepoznate osobe
 • konzumira duhanske proizvode i sredstava ovisnosti.

Neke situacije koje mogu biti rizične zbog izostanka roditeljskog nadzora
 
 • izleti i maturalna putovanja
 • samostalni odlasci na ljetovanja/zimovanja
 • izlasci s društvom
 • samostalni odlasci na sportska natjecanja, koncerte i druge oblike zabave.

Dobro je znati
 
 • bez odobrenja suda policija ne smije putem medija ili na drugi način obavijestiti javnost o pojedinostima vezanim uz postupak policije prema maloljetnoj osobi, njegovim identifikacijskim podacima, te ne smije ustupiti maloljetnikovu fotografiju
 • po odobrenju suda mogu se objaviti neke informacije, ali ni u tom slučaju ne objavljuje se ime maloljetne osobe ni podaci temeljem kojih bi se u javnosti moglo doznati o kome se radi.