Vozačka dozvola

Gdje mogu podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole?

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole može se podnijeti u bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja obavlja poslove izdavanja vozačkih dozvola.

Može li mi se izdati vozačke dozvola iako ne živim u Republici Hrvatskoj?

Ne, uvjet za izdavanje vozačke dozvole je da je osoba nastanjena u RH te da ima prebivalište, boravište najmanje 185 dana, uobičajeno prebivalište, da se školuje ili ima privremeni ili stalni boravak u trajanju od najmanje 185 dana.

Mogu li ishoditi vozačku dozvolu ako sam hrvatski državljanin, u Republici Hrvatskoj imam prijavljeno boravište duže od 185 dana, ali sam prijavljen na prebivalište izvan Republike Hrvatske?

Da. Ukoliko hrvatski državljanin ima prijavljeno boravište u Republici Hrvatskoj dulje od 185 dana, a nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, može ishoditi hrvatsku vozačku dozvolu.

 

Kada osoba stječe pravo na samostalno upravljanje vozilom određene kategorije?
Osoba može steći pravo na samostalno upravljanje vozilom određene kategorije ako je duševno i tjelesno sposobna upravljati vozilom određene kategorije, navršila minimalnu starosnu dob, položila vozački ispit za upravljanje vozilom određene kategorije, ukoliko je nastanjena u Republici Hrvatskoj te ima prebivalište, prijavljeno boravište na razdoblje od najmanje 185 dana, uobičajeno prebivalište, školuje se ili ima odobren privremeni ili stalni boravak u trajanju od najmanje 185 dana.
Trebam li mijenjati vozačku dozvolu koja mi je izdana do 65. godine života?

Ne. Vozačke dozvole izdane do 1. srpnja 2013. godine vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najduže do 19. siječnja 2033. godine.

Može li se u vozačkoj dozvoli evidentirati kod 95 na temelju svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač?

Da. Kod 95 se u vozačkoj dozvoli može evidentirati na temelju svjedodžbe o početnoj kvalifikaciji, odnosno periodičkoj izobrazbi (SSO) i na temelju svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač. Kod 95 se upisuje za upravljanje vozilima C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E i DE kategorije. Postupak u svezi ishođenja SSO o početnoj kvalifikaciji, odnosno periodičkoj izobrazbi, propisuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.  

Mogu li upravljati vozilom u prometu temeljem potvrde o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole?
Da. Na području Republike Hrvatske može se upravljati vozilom u prometu temeljem potvrde o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole, i to u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole.
Mogu li izrađenu vozačku dozvolu preuzeti u bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji?
Ne. Vozačka dozvola izrađena u redovnom postupku se preuzima u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole. Vozačka dozvola izrađena u ubrzanom postupku se preuzima u policijskoj upravi u kojoj je zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnesen,  odnosno u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, a vozačka dozvola izrađena u žurnom postupku se  preuzima u Policijskoj upravi zagrebačkoj.
Mogu li na području Republike Hrvatske upravljati vozilom temeljem inozemne vozačke dozvole? Trebam li imati međunarodnu vozačku dozvolu?
Stranac koji boravi u Republici Hrvatskoj i hrvatski državljanin koji boravi ili prebiva u inozemstvu pa dođe u Republike Hrvatsku, može na temelju važeće inozemne vozačke dozvole koju je izdalo nadležno tijelo strane države, uz uvjet reciprociteta, upravljati motornim vozilom na teritoriju Republike Hrvatske, te u tim slučajevima nije potrebna međunarodna vozačka dozvola.
Moram li inozemnu vozačku dozvolu zamijeniti za hrvatsku vozačku dozvolu nakon što mi bude odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, odnosno nakon što se iz inozemstva vratim u Republiku Hrvatsku?

Stranac kojem je odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj i hrvatski državljanin koji se iz inozemstva vrati u Republiku Hrvatsku, a i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava te stranih dopisništava, mogu upravljati motornim vozilima na osnovi važeće inozemne vozačke dozvole za vrijeme do godinu dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku. Nakon navedenog roka, za upravljanje vozilom na cesti inozemna vozačka dozvola se mora zamijeniti za hrvatsku vozačku dozvolu.

Smatra li se vozačka dozvola izdana u državi članici EGP-a inozemnom vozačkim dozvolom?

Ne, vozačka dozvola izdana u državi članici EGP-a se ne smatra inozemnom vozačkom dozvolom. Stoga ne postoji obveza zamjene za hrvatsku vozačku dozvolu.