Davanje izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima

Odredbom članka 143a Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08 i 96/08) propisano je da je svaka fizička osoba ovlaštena tražiti od policijske uprave, nadležne prema mjestu njenog prijavljenog prebivališta ili boravišta, da u svojim evidencijama prebivališta i boravišta zabilježi njezinu izjavu kojom traži da se dostave za nju u sudskim postupcima obavljaju na određenoj adresi ili određenoj osobi na određenoj adresi. Pravilnikom o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima (NN 55/09), ministar unutarnjih poslova je pobliže propisao način zaprimanja navedenih izjava te izgled i sadržaj obrazaca na kojima se daju izjave.  
  • stranka koja traži da se zabilježi njezina izjava o adresi na kojoj će se za nju obavljati dostave u sudskim postupcima mora popuniti izjavu iz Priloga 1 Pravilnika o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima;
  • stranka koja traži da se zabilježi njezina izjava o određenoj osobi na određenoj adresi, kojoj će se za nju obavljati dostave, mora popuniti izjavu iz Priloga 1 navedenog Pravilnika i uz nju priložiti izjavu iz Priloga 2, kojom osoba daje svoj pristanak da se njoj obavljaju dostave za stranku. Izjava iz Priloga 2 mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ili ju osoba mora potpisati pred službenikom u policijskoj upravi ili postaji. Iznimno, ako će se dostava za stranku obavljati odvjetniku, javnom bilježniku ili pravnoj osobi koja je registrirana za obavljanje djelatnosti primanja pismena za druge osobe (npr. poštanska služba) izjava iz Priloga 2 ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.