Prva prijava prebivališta

Zahtjev za prvu prijavu prebivališta podnosi se u policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti prebivalište

Potrebno je :
  • dokaz o identitetu
  • popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br. 1)
  • potpisana izjava kojom građanin potvrđuje da se nastanio u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti prebivalište (građanin koji da lažnu izjavu podliježe prekršajnoj odgovornosti i prekršajnoj sankciji u iznosu od 60,00 do 660,00 EUR.
    ukoliko niste vlasnik/suvlasnik nekretnine na kojoj se prijavljujete potrebno je jedno od navedenih:
    • suglasnost stanodavca (vlasnika), odnosno svih suvlasnika ovjerena kod javnog bilježnika (ukoliko je nekretnina na kojoj osoba prijavljuje prebivalište u suvlasništvu). Stanodavac suglasnost može dati i neposredno pred službenom osobom na šalteru upravnih poslova nadležne PU/PP ili elektronički putem sustava e-Građani ako posjeduje vjerodajnicu najviše sigurnosne razine 4
    • osoba koja je sa stanodavcem sklopila ugovor o najmu koji je ovjeren kod javnog bilježnika može priložiti taj ugovor te u tom slučaju nije potrebna suglasnost stanodavca 
  • građanin koji nije upisan u maticu rođenih na području Republike Hrvatske treba priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list