Promjena prebivališta (odjava i prijava)

Zahtjev za prijavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu u kojem građanin prijavljuje novo prebivalište.

Policijska uprava/policijska postaja u kojoj građanin prijavljuje novo prebivalište izvršit će odjavu ranijeg prebivališta.

Potrebno je:
  • osobna iskaznica
  • popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br.1
  • potpisana izjava kojom građanin potvrđuje da se nastanio u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti prebivalište (građanin koji da lažnu izjavu podliježe prekršajnoj odgovornosti i prekršajnoj sankciji u iznosu od 60,00 do 660,00 eura)
  • ukoliko niste vlasnik/suvlasnik nekretnine na kojoj se prijavljujete potrebno je jedno od navedenih:
    • suglasnost stanodavca (vlasnika), odnosno svih suvlasnika ovjerena kod javnog bilježnika (ukoliko je nekretnina na kojoj osoba prijavljuje prebivalište u suvlasništvu). Stanodavac suglasnost može dati i neposredno pred službenom osobom na šalteru upravnih poslova nadležne PU/PP ili elektronički putem sustava e-Građani
    • osoba koja je sa stanodavcem sklopila ugovor o najmu koji je ovjeren kod javnog bilježnika može priložiti taj ugovor te u tom slučaju nije potrebna suglasnost stanodavca
 
Napomena: Osoba koja daje stan na korištenje drugoj osobi na razdoblje duže od tri mjeseca dužna je mjesno nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji u roku od 15 dana od dana kad je stan dala na korištenje dostaviti podatke o osobi kojoj je stan dala na korištenje te mjestu i adresi na kojoj se stan nalazi.  

Ocijenite nas