Izdavanje vozačke dozvole (prva vozačka dozvola i novopoložena kategorija)


Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji koja obavlja poslove izdavanja vozačkih dozvola.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka

Podnositelj zahtjeva prilaže:
  • dokaz o identitetu
  • ukoliko je vozački ispit položen prije 01.01.2018. godine - uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima – ne starije od 15 mjeseci
  • jednu fotografiju veličine 35x45 mm
  • dokaz o uplati 151 kune – 20,04 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450), odnosno 181,00 kune – 24,02 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)  kada se vozačka dozvola dostavlja na adresu vozača (redovni postupak), 200 kuna – 26,54 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za ubrzani postupak, odnosno 450 kuna – 59,73 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za žurni postupak, za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi ili postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB.

NAPOMENA: Nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadrži OIB ili e-vozačka dozvola izdana od 04.09.2017. godine, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.