Provjera vozačkih dozvola putem EU mreže

U slučaju sumnje da podnositelj zahtjeva već posjeduje vozačku dozvolu, kao i u slučaju nadomještanja, obnavljanja ili zamjene vozačke dozvole izdane u državi članici EGP-a, nadležno tijelo će kod ostalih država članica, putem EU mreže za vozačke dozvole (RESPER), provjeriti podatke o podnositelju zahtjeva i izdanim vozačkim dozvolama.

Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole već posjeduje vozačku dozvolu, odnosno da je vozačka dozvola u drugoj državi članici EGP-a ograničena, privremeno oduzeta ili oduzeta, nadležno tijelo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

Nadležno tijelo će odbiti priznati valjanost svake vozačke dozvole koju je izdala druga država članica EGP-a osobi čija je vozačka dozvola na području Republike Hrvatske ograničena, privremeno oduzeta ili oduzeta.

Nadležno tijelo može odbiti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole vozaču čija je vozačka dozvola u drugoj državi članici EGP-a ukinuta.