Izgled vozačke dozvole

Izgled vozačke dozvole koja se izdaje od 1. srpnja 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: Vozačke dozvole koje su se izdavale do 1. srpnja 2013. građani ne moraju mijenjati. Te vozačke dozvole vrijede do datuma na koji su izdane ili najduže do 19. siječnja 2033. godine.