Energetska obnova zgrade PP Grubišno Polje

Foto: MUP RH

Osnovne informacije o projektu

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je dana 20. prosinca 2018. godine.
Ukupna vrijednost projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 1.820.390,01 kuna, od čega se prihvatljivi troškovi procjenjuju na iznos od 1.693.895,01 kuna. Iznos financijske potpore Europske unije iznosi 1.047.777,74 kuna

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2018. – ožujak 2021.godine.
Radovi na energetskoj obnovi su završeni.

Policijska uprava prije obnove
Postaja prije obnove


Policijska uprava poslije obnove
Postaja poslije obnove

Aktivnosti na projektu
 • zamjena postojećeg dotrajalog pokrova od salonita, novim limenim pokrovom, uključivo drvenu oplatu, letve, kontraletve, te sve limarske opšave i elemente
 • izvedba termo izolacije ukopanog zida
 • izvedba novog fasadnog sustava ETICS na vanjskim zidovima, s izvedbom završnog sloja fasade silikatnom žbukom
 • toplinska zaštita stropa i zidova prema negrijanom dijelu tavana
 • zamjena postojeće vanjske stolarije novom PVC stolarijom boljih energetskih karakteristika uz najsuvremeniji sistem RAL ugradnje vanjske stolarije
 • izvedba nove instalacije zaštite od munje, uključivo demontažu i odvoz postojeće
 • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja
 • zamjena postojeće dotrajale rasvjete s fluo cijevima s novim rasvjetnim tijelima s LED tehnologijom
 • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode
 • ugradnja koso podizne platforme za pristup osoba sa smanjenom pokretljivošću

Rezultati projekta
 1. smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u zgradi za 78,41%;
 2. smanjenje potrošnje energije za grijanje zgrade za 80,11%;
 3. smanjenje emisije CO2 za 74,51%

Zgrada Policijske postaje Grubišno Polje prije projekta energetske obnove svrstana je u energetski razred G, dok je nakon energetske obnove postignut energetski razred B.


Projektni logotipovi