Kaznene i prekršajne odredbe

Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15),

 • Pravilnik o načinu izvršenja sigurnosnih mjera zabranje približavanja i udaljenja iz zajedničkog kućanstva (NN  76/13)

 

Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 121/11– pročišćeni tekst, 80/11, 91/12– Odluka USRH, 143/12, 56/13i, 145/13 i 152/14)

 • Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku (NN 92/09, 15/10i 120/11)
 • Pravilnik o načinu izvršavanja mjera opreza (NN 92/09)
 • Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (NN  88/09, 78/14, 123/16)
 • Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika (NN  157/09)
 • Pravilnik o načinu provođenja posebnih dokaznih radnji (NN  102/09)
 • Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala za analizu deoksiribonukleinske kiseline (NN 107/99).

 

Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN  143/12 i 105/15)

 

Prekršajni zakon(NN 107/07, 39/13 i 157/13)

 • Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja (NN  25/08, 50/09)
 • Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom postupku (NN  126/03)
 • Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove prekršajnog postupka (NN  18/13)
 • Pravilnik o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima (NN  179/03 i 57/04).

 

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN  4/77, 55/89, 5/90– pročišćeni tekst, 30/90, 47/90)

 

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN  117/03, 71/06, 43/09 i 34/11)

 • Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima (NN  54/04),
 • Rješenje o iznosu novčanih naknada za provedbu stručnih ispita za redara na športskim natjecanjima (NN  88/09).

 

Zakon o javnom okupljanju (NN  128/99, 90/05, 139/05 – Odluka USRH, 150/05, 82/11– Odluka USRH i 78/12)

 

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN  107/01, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09 i 84/11)

 • Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. – 2017. godine (NN  122/12)
 • Pravilnik o načinu rada Nacionalne kontaktne točke za prijenos i analizu droga (NN  115/11).

 

Zakon o zaštiti svjedoka (NN  163/03 i 18/11)