Informacije o obvezama državljana trećih zemalja kojima je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj

Vijeće (EU) je 8. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o punoj primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj čime Republika Hrvatska s danom 1. siječnja 2023. godine postala država članica schengenskog područja.

Slijedom toga došlo je do određenih promjena vezanih uz prelazak unutarnje i vanjske granice, odnosno ukidaju se kontrole osoba na unutarnjim kopnenim i morskim granicama s Hrvatskom te se odredbe schengenske pravne stečevine iz Priloga Odluke Vijeća (EU) 2022/2451 primjenjuju na Hrvatsku u njezinim odnosima s ostalim zemljama članicama.

Državljanin treće zemlje kojem je Republika Hrvatska izdala dozvolu za boravak i rad, te kojem je za ulazak u Republiku Hrvatsku odnosno Schengen potrebna viza, dužan je nakon izdavanja dozvole za boravka i rad podnijeti zahtjev za dugotrajnu vizu D.

Zahtjev za dugotrajnu vizu (viza D) podnosi se prije ulaska u Hrvatsku, u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu  ili viznom centru VFS Globala. Više informacija se može pronaći na stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova na poveznici https://mvep.gov.hr/informacije-za-gradjane-244593/konzularne-informacije-22730/vize-22733/postupak-izdavanja-viza/dokumentacija-uz-zahtjev/22754.

Državljanin treće zemlje kojem je izdana dozvola za boravak i rad te kojem za ulazak nije potrebna viza, dužan je uz valjanu putnu ispravu imati i izdanu dozvolu za boravak i rad (rješenje).

Državljanin trećih zemalja koji nema izdanu dozvolu za boravak i rad za planirani boravak na državnom području država članica Schengena, pa također i Republike Hrvatske, dužan je ispunjavati uvjete iz članka 6. Zakonika o schengenskim granicama, a u bitnome radi se o slijedećem:
 
  • Da nije boravio više od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana,
  • Ima valjanu putnu ispravu,
  • Ima važeću vizu, ukoliko mu je viza potrebna za ulazak,
  • Da opravda svrhu i uvjete namjeravanog boravka te ima dovoljno sredstava za uzdržavanje za vrijeme trajanja boravka,
  • Da nemaju zabranu ulaska u schengensko područje,
  • da ne predstavljaju prijetnju za javni poredak, unutarnju sigurnost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje od država članica.