Propisi

Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22 i 151/22)
 
  • Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (NN  36/13 i 105/17)
  • Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj  (NN 20/22 i 155/22)
  • Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika (NN 80/2021)
  • Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u RH  (NN 14/21)
  • Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta (NN 100/21)
  • Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka (NN 132/21)
  • Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance i načinu izračuna troškova prislinog udaljenja (NN 145/2021)
  • Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja (NN 136/21)
  • Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja (NN 8/23)

Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (NN 66/1953/20, 144/20 i 114/22)
  • Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (NN 107/20 ,148/2086/21 i 155/22)