UPUTE ZA PRUŽATELJE SMJEŠTAJA: Prijava stranaca na kratkotrajnom boravku

Od 1. siječnja 2016. godine uspostavljena je automatska razmjena podataka sa sustavom eVisitor, s kojeg se MUP-u automatski, elektronskim putem, prosljeđuju podaci, dosad sadržani u datoteci pbsmup.txt.

Automatska razmjena podataka provodi se na temelju korisničkog imena (šifre objekta smještaja - šifra od 9 brojeva) koju je potrebno upisati u sustav eVisitor.
Eventualne greške bit će vidljive u sklopu sustava eVisitor te će se posredstvom tog sustava greške i ispravljati.

Od 1.4.2019. godine mali iznajmljivači (kategorizirani s kategorijama: soba, studio apartman i apartman) ne moraju imati zasebnu šifru objekta jer se podaci iz sustava eVisitor dostavljaju putem generičke šifre prema adresi smještajnog objekta. Ostali komercijalni iznajmljivači, kao i do sad, trebaju imati šifru.
 
Obavijest charter plovilima

Uspostavljena je automatska razmjena podataka između sustava eVisitor i eCrew te više nije potrebno posebno prijavljivati strance putem datoteke pbsmup.txt. Također, više nije potrebno imati posebno šifru objekta jer je automatska razmjena uspostavljena na način da se podaci o strancima u baze MUP-a dostavljaju po šifri luke ukrcaja.
 
Upute za iznajmljivače

KOMERCIJALNI (imaju rješenje o obavljanju turističke djelatnosti – fizičke, pravne osobe i obrtnici)

  • Potrebno je podnijeti pisani zahtjev u nadležnu PU/PP po adresi smještajnog objekta, koji se podnaša na Zahtjev. Treba priložiti i dokumente iz kojih su vidljivi potrebni podaci za popunu zahtjeva (Rješenje o kategorizaciji, izvadak iz sudskog/obrtnog registra, ugovor o vezu za charter plovila) .
  • Zahtjev se može podnijeti i elektronski putem aplikacije na sustavu e-Građani (Tema: Poslovanje -> Registracija objekata koji pružaju uslugu smještaja strancima). Potrebno je imati dokumente u digitalnom obliku koji se elektronski prilažu u aplikaciji prilikom predaje zahtjeva. Nakon registracije objekta, usluga omogućuje promjenu ili ispravak kontakt podataka ili podataka veznih uz registrirani objekt.


NEKOMERCIJALNI (prijava rodbine, prijatelja, strani vlasnici objekata i dr.)

  • Osobno - prijava u nadležnoj policijskoj upravi/postaji
  • Elektronskim putem - navedene osobe ne trebaju podnositi zahtjev za otvaranje šifre u MUP-u već će biti potrebno obaviti registraciju u nadležnoj turističkoj zajednici i prijaviti osobe putem sustava eVisitor. Podaci će se iz sustava eVisitor automatski prosljeđivati u MUP.

Prijava stranaca izvan aplikacija eVisitor i eCrew
 

Ukoliko postoje strane osobe koje se ne prijavljuju kroz navedene sustave potrebno je imati MUP šifru objekta te putem MUP web aplikacije prijaviti strance bilo slanjem datoteke ili direktnim upisom podataka u web aplikaciju.  Za pristup do MUP web aplikacije potrebno je na računalu imati instaliran certifikat koji se dobije slanjem MUP šifre objekta na elektroničku poštu pbs@mup.hr s naznakom predmeta: PRIJAVA STRANACA-CERTIFIKAT.

Ukoliko se koristi web aplikacija za prijavu, radi otklanjanja nesporazuma prilikom kontrole charter plovila preporučujemo da se unosi podatak – datum do korištenja najma plovila. Datum se upisuje u polje adresa na prvom mjestu, prije podatka o adresi, kako se ne bi morala mijenjati struktura podataka u datoteci.

Podrška korisnicima

Molimo u kontaktima uvijek navesti Vaše korisničko ime (šifru od 9 brojeva).

  • e-pošta: pbs@mup.hr
  • telefon: 00 385 1 6122 491 (pon-pet, 8-16 sati)