Izmjene Zakonika o schengenskim granicama za strance

Uredbom br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. godine mijenjaju se pojedine odredbe Zakonika o schengenskim granicama. Između ostaloga, izmijenjena je odredba članka 5. stavka 1., kojom su propisani uvjeti za ulazak državljana treće zemlje radi namjeravanog boravka na državnom području država članica u trajanju ne duljem od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Jedan od propisanih uvjeta je i da državljanin treće zemlje posjeduje valjanu putnu ispravu za prelazak državne granice, koja je važeća najmanje tri mjeseca nakon namjeravanog datuma odlaska s državnog područja država članica i koja je izdana unutar prethodnih 10 godina.

Ta obveza može biti ukinuta samo u opravdanom slučaju nužde.