Upućeni radnici

Upućeni radnik je radnik kojeg strani poslodavac u okviru privremenog ili povremenog prekograničnog pružanja usluga na ograničeno vrijeme upućuje na rad u RH, koja nije država u kojoj uobičajeno radi:
  • temeljem ugovora između korisnika usluge i poslodavca ili
  • u svoju podružnicu ili u društvo u vlasništvu poslodavca ili
  • ga ustupa korisniku u RH kao agencija za privremeno zapošljavanje (radni odnos Agencija-Radnik).

Upućeni radnik može biti državljanin EGP-a, Švicarske Konfederacije ili treće zemlje (u daljnjem tekstu: upućeni radnik) koji je zakonito zaposlen kod stranog poslodavca na području druge države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije.
 
Strani poslodavac je fizička ili pravna osoba koja ima poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji.
 
Strani poslodavac dužan je prije početka upućivanja radnika podnijeti izjavu o upućivanju, pisano ili elektroničkim putem nadležnom tijelu (više informacija možete naći ovdje).

RAD DO 90 DANA

Upućeni radnici mogu raditi u Republici Hrvatskoj do 90 dana bez ishođenja potvrde o prijavi rada, dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi privremenog boravka.
 
Upućeni radnici moraju imati potvrdu A1, koju im izdaje matična država iz koje su upućeni, te ugovor o radu zaključen sa stranim poslodavcem koji ima poslovni nastan u državi članici EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji.

Iznimno, državljanin treće zemlje koji je upućen iz Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Danske ili Švicarske Konfederacije neće priložiti potvrdu A1, već platne liste.

RADI DUŽI OD 90 DANA

Za rad duži od 90 dana, status se regulira na sljedeći način:
 
  • Upućeni radnik državljanin treće zemlje zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu rada upućenog radnika na Obrascu 1a prilaže valjanu stranu putnu ispravu, fotografiju u boji 3x3,5 cm, sredstva za uzdržavanje, zdravstveno osiguranje, Potvrdu A1 (uz iznimku za naprijed navedene države - Norveška, Island, Lihtenštajn, Danska ili Švicarska Konfederacija) i ugovor o radu. Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja po odobrenju privremenog boravka izdaje biometrijsku dozvolu boravka.
  • Upućeni radnik - državljanin EGP-a u PU/PP prijavljuje privremeni boravak u svrhu rada na Obrascu 1b (mora imati valjanu stranu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu i Potvrdu A1 (uz iznimku za naprijed navedene države - Norveška, Island, Lihtenštajn, Danska ili Švicarska Konfederacija). Izdaje mu se potvrda o prijavi privremenog boravka koja se ispisuje iz informacijskog sustava MUP-a bez naplate. Državljanin EGP-a ako želi, može podnijeti zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice.