Propisi

Zakon o strancima (NN 133/20)
 
 • Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (NN  36/13 i 105/17)
 • Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja (NN 68/18)
 • Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (NN  52/1281/1338/15, 100/17 61/18 i 146/20)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca iz članka 64. stavka 2. Pravilnika o statusu i radu stranca u Republici Hrvatskoj (NN  130/12) – (NAPOMENA: Stupanjem na snagu Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance (NN  94/13), prestaju važiti stavci 1. i 3. točke I. ovog Rješenja),
 • Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance (NN  94/13)
 • Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja (NN  66/13)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca iz članka 85. stavka 1. Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te načinu postupanja prema strancima (NN  95/04137/05) – (NAPOMENA: Stupanjem na snagu Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca iz članka 64. stavka 2. Pravilnika o  statusu i radu  stranaca u Republici Hrvatskoj (NN  130/12) prestaju važiti točke I. i II. ovog Rješenja)
 • Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja (NN 114/18)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika (NN 99/18)
 • Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u RH  (NN 14/21)
 • Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog  pisma u postupku odobrenja stalnog boravka (NN 121/12)
 • Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (NN  120/1281/1338/15 i 146/20)
 • Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (NN  81/13 i 129/13 i 146/20)
 • Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka stranaca (NN 132/21)
 • Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravaka i viza (NN  144/12 i 60/13)
 • Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao ekvivalentnih hrvatskoj vizi, za tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana (NN  156/13)
 • Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance (NN 101/18 i 57/19)

Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (NN 66/19, 53/20 i 144/20)
 
 • Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Eurospkog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (NN 107/20 i 148/20)