Zakon o strancima

Zakon o strancima (NN 130/1174/1369/17 i 46/18)
 • Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (NN  36/13)
 • Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji (NN  79/13)
 • Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja (NN 68/18)
 • Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN  52/1281/1338/15, 100/17 i 61/18)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca iz članka 64. stavka 2. Pravilnika o statusu i radu stranca u Republici Hrvatskoj (NN  130/12) – (NAPOMENA: Stupanjem na snagu Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance (NN  94/13), prestaju važiti stavci 1. i 3. točke I. ovog Rješenja),
 • Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance (NN  94/13)
 • Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja (NN  66/13)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca iz članka 85. stavka 1. Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te načinu postupanja prema strancima (NN  95/04137/05) – (NAPOMENA: Stupanjem na snagu Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca iz članka 64. stavka 2. Pravilnika o  statusu i radu  stranaca u Republici Hrvatskoj (NN  130/12) prestaju važiti točke I. i II. ovog Rješenja)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN  126/1281/1338/15, 85/15 i 132/17)
 • Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima (NN  36/0842/08 i 28/10)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja (NN  92/12 i 22/13)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika (NN  7/13)
 • Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u RH  (NN 35/18)
 • Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranaca u RH  (NN 35/18)
 • Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog  pisma u postupku odobrenja stalnog boravka (NN 121/12)
 • Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (NN  120/1281/13 i 38/15)
 • Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (NN  81/13 i 129/13)
 • Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca (NN 28/14)
 • Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravaka i viza (NN  144/12 i 60/13)
 • Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao ekvivalentnih hrvatskoj vizi, za tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana (NN  156/13)
 • Pravila boravka u prihvatnom centru za strance (NN, 66/13)