Nasilje u obitelji u posljadnja 24 sata

U protekla 24 sata na području Republike Hrvatske iz domene nasilja u obitelji evidentirano je ukupno 26 događaja, od kojih dva kaznena djela (za čl. 179. a Nasilje u obitelji KZ RH, na području PU varaždinske i PU zagrebačke) i 24 prekršaja (24 prekršaja iz čl. 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji na području PU krapinsko-zagorske, PU međimurske, PU osječko-baranjske, PU primorsko-goranske, PU splitsko-dalmatinske, PU šibensko-kninske, PU vukovarsko-srijemske, PU varaždinske, PU zadarske i PU zagrebačke).