Nasilje u obitelji u posljednja 24 sata

U protekla 24 sata na području Republike Hrvatske iz domene nasilja u obitelji evidentirano je ukupno 32 događaja, od kojih jedno kazneno djelo (za čl. 179. a Nasilje u obitelji KZ RH, na području PU primorsko-goranske) i 31 prekršaj (iz čl. 10 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji na području PU osječko-baranjske, brodsko-posavske, vukovarsko-srijemske, zagrebačke, sisačko-moslavačke, varaždinske, zadarske, međimurske, karlovačke, istarske, šibensko-kninske, krapinsko-zagorske i primorsko-goranske).