Nasilje u obitelji u protekla 24 sata

U protekla 24 sata na području Republike Hrvatske iz domene nasilja u obitelji evidentirana su ukupno 22 događaja, od kojih četiri kaznena djela (za čl. 179. a Nasilje u obitelji KZ RH, na području PU osječko-baranjske, istarske i splitsko-dalmatinske) i 18 prekršaja (iz čl. 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji na području PU zagrebačke, splitsko-dalmatinske, primorsko-goranske, karlovačke, međimurske, vukovarsko-srijemske, dubrovačke, zadarske i varaždinske).