Nasilje u obitelju u posljednja 24 sata

U posljednja 24 sata na području Republike Hrvatske iz domene nasilja u obitelji evidentirano je ukupno 21 događaj, od kojih tri kaznena djela (za čl. 179. a Nasilje u obitelji KZ RH, na području PU istarske, bjelovarsko-bilogorske i splitsko-dalmatinske) i 18 prekršaja (iz čl. 10 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji na području PU  bjelovarsko-bilogorske, istarske, karlovačke, krapinsko-zagorske, međimurske, osječko-baranjske, primorsko-goranske, sisačko-moslavačke, šibensko-kninske, varaždinske, vukovarske-srijemske, zadarske i zagorske).