Na području cijele Županije obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Photo PU_SiM/Vijesti/2013/Nasilje nad zenama/22.9.2013._gl..jpg

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama prigodno je i ove godine obilježen na području Županije sisačko-moslavačke. Od 19. do 21. rujna policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke su u suradnji s Centrom za žene „Adela“, Obiteljskim centrom Sisačko-moslavačke županije i Centrima za socijalnu skrbrazgovarali s građanima te od njih željeli čuti razmišljanja o nasilju nad ženama te što misle kako oni mogu pomoći u rješavanju tog problema. Na postavljenim info-štandovima zainteresiranima su dijeljeni promotivni materijali kojima se građane informira o znakovima nasilja nad ženama, mjestima i mogućnostima podnošenja prijava te o adresama i telefonskim brojevima nevladinih udruga koje su uključene u područje borbe protiv nasilja nad ženama.

Građanima je također skrenuta pozornost na važnost pravovremene i istinite prijave svih oblika nasilja te su isti poticani da ukoliko budu ili već jesu svjedoci nasilja o istome obavijeste nadležni Centar za socijalnu skrb ili policiju, a sve u cilju zaštite žrtve nasilja i smanjenja mogućih posljedica nasilja, te podizanja svijesti o tome da nasilje nije i ne mora biti dio svakodnevnoga života.

Obilježavajući Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama posebno je naglašeno da državna tijela, uz suradnju nevladinih organizacija i udruga, koordinirano rade na prevenciji nasilja u obitelji te samo daljnjim sustavnim radom i organiziranjem svih kojih promiču borbu protiv nasilja, a po uzoru na europske države, smo na dobrom putu zaštite ljudskih prava,suzbijanja diskriminacije i sprječavanja zlostavljanja.

 

STATISTIKA PU SISAČKO-MOSLAVAČKE

NASILJE U OBITELJI 2012. GODINE

PREKRŠAJI – članak 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Na području Policijske uprave sisačko-moslavačke tijekom 2012. godine evidentirano je 936 prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji.

U počinjenju ovih prekršaja sudjelovala su 1172 počinitelja.

Od ukupnog broja počinitelja, njih 904 su muškarci, dok je 268 počinitelja ženskog spola.

U usporedbi s 2011. godinom, kada je evidentirano 916 prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji u kojima je sudjelovalo 1200 počinitelja, broj tih prekršaja u 2012. godini je veći za 2,2 %, a počinitelja je manje za 2,3 %.

KAZNENA DJELA – čl. 215a Kaznenog zakona

Ukupno je tijekom 2012. godine evidentirano 11 kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji, za koje je prijavljeno pet počinitelja.

U usporedbi s 2011. godinom, kada je prijavljeno 19 kaznenih djela s devet počinitelja, kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji u 2012. godini bilo je za 42,1 % manje, dok je počinitelja bilo 44,4 % manje.

 

NASILJE U OBITELJI OD 1. DO 8. MJESECA 2013. GODINE

PREKRŠAJI – članak 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

U prvih osam mjeseci 2013. godine na području ove Policijske uprave evidentirano je 525 prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji.

U počinjenju ovih prekršaja sudjelovala su 673 počinitelja, od kojih 529 muškarca i 144 žene.

U usporedbi s prvih osam mjeseci 2012. godine, kada je evidentirano 611 prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji sa 771 počiniteljem, broj tih prekršaja smanjen je za 14,1 %, a počinitelja je manje za 12,7 %.

Po novom Kaznenom zakonu kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji više nema.

U prvih osam mjeseci prošle godine zabilježeno je petkaznenih djela za koja su prijavljena tri počinitelja.