Obavijest o prijavi prebivališta

Photo PU_SiM/Vijesti/biometput/specimen_prva.jpg

Prema Zakonu o prebivalištu krajem ove godine, odnosno 29. prosinca istječe rok do kojeg građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica, odnosno na nepostojećim adresama s kućnim brojem 0, bb ili sl., moraju policijskoj upravi ili policijskoj postaji ponovno prijaviti prebivalište na adresu, ulicu ili trg i kućni broj evidentiran u registru prostornih jedinica što ga vodi nadležno tijelo.

Foto:  Ilustracija

Prema Zakonu o prebivalištu krajem ove godine, odnosno 29. prosinca istječe rok do kojeg građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica, odnosno na nepostojećim adresama s kućnim brojem 0, bb ili sl., moraju policijskoj upravi ili policijskoj postaji ponovno prijaviti prebivalište na adresu, ulicu ili trg i kućni broj evidentiran u registru prostornih jedinica što ga vodi nadležno tijelo.

Shodno tome obavještavamo sve osobe koje žive na takvim adresama da su obvezne ishoditi ispravu o kućnom broju od nadležne ispostave Državne geodetske uprave i da se što prije jave u policijsku upravu ili policijsku postaju radi ponovne prijave prebivališta i ishođenja osobne iskaznice s ispravnom adresom prebivališta.

Ukoliko do navedenog roka ne ispune tu obvezu izvršit će se odjava njihovog prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu.