Počinje sezona grijanja - provjerite dimnjake i bojlere

Photo PU_SiM/d4n.jpg

Foto:  Ilustracija

Tijekom sezone grijanja često zbog nepravilnog održavanja ili nepravovremenog reagiranja dolazi do zapaljenja dimovodnih kanala, što za posljedicu ima velike materijalne štete, ali i ugrožavanja ljudskih života.

Kako bi spriječili ovakve nepoželjne posljedice i svoje domove pred ove zimske dane učinili sigurnijima, dajemo nekoliko korisnih savjeta: 

- preglede i čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala neka obavi dimnjačar, odnosno ovlaštena i odgovorna stručna osoba i to najmanje jednom godišnje

- izvanredni pregled dimnjaka provodite prilikom svake promjene goriva ili uređaja za loženje

- plinska trošila i trošila na tekuća goriva (plamenici, protočni bojleri) obavezno servisirajte, i to kod ovlaštenih stručnih servisera, jer ćete time povećati sigurnost i racionalizirati potrošnju goriva 

- prilikom korištenja peći ili kamina, vodite računa o okruženju sigurnom od požara (skloniti lakozapaljive stvari)

- redovito čistite ventilacijske dovode i odvode zraka na vratima kupaonice ili kotlovnice

- provjerite i sustav centralnog grijanja kako bi izbjegli opasnosti izazvane neispravnim uređajem

- plinska kuhala i druge aparate s otvorenim plamenom ne koristite u prostorima u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi i eksplozivni materijali

- očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata, stoga ne bacajte vrući pepeo u kontejnere za smeće, kante, vreće ili druga odlagališta na otvorenom prostoru neposredno uz gorivi materijal

- ako se u prostoriji osjeti kiselkasti miris odmah isključite plin.

Obavezno pozovite dimnjačara:

- ukoliko dimnjak dobro „ne vuče“

- ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega

- kada se u prostoriji glatke površine orošavaju, odnosno vlaže, jer je moguće da se radi o povratu dimnih plinova

- ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi i takav problem može biti povezan s dimnjakom.